Skip to Content
Projekti

Digitaidoilla eteenpäin (2023–2025)

Toteutusaika: 2023–2025

Hankkeen taustatiedot

Digitaidoilla eteenpäin -hankkeessa koulutetaan freelancer-tyyppisessä työssä tai vuokratyösuhteessa olevia henkilöitä pääkaupunkiseudulla. Hankkeessa toteutetaan kahdeksan digiperustaitoja kehittävää pienryhmäkoulutusta.

Ajattelemme usein, että Suomi on koulutuksen kärkimaa – silti pääkaupunkiseudulla asuu runsaasti ihmisiä, jotka ovat vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa. Vähiten koulutettu väestönosa sijoittuu usein matalapalkkaisiin työtehtäviin. Kouluttautuminen nuoruusvuosien jälkeen on haastavaa, etenkin jos digitaidot ovat vaillinaisia.

Kohderyhmä

Digitaidoilla eteenpäin -hankkeessa koulutetaan freelancer-tyyppisessä työssä tai vuokratyösuhteessa olevia henkilöitä pääkaupunkiseudulla. Hankkeessa toteutetaan kahdeksan digiperustaitoja kehittävää pienryhmäkoulutusta.

Koulutuksia tarjoamme erityisesti henkilökohtaisille avustajille ja posti- ja kuljetusalan työntekijöille. Tuemme osallistujia pohtimaan uravalintojaan: neuvomme jatkokoulutukseen siirtymisessä ja annamme tukea uralla etenemiseen.

Koulutuksen sisältö

Digiperustaitojen opettamisessa keskitymme suomalaisessa työelämässä ja koulutuksessa yleisimmin tarvittaviin taitoihin; miten

• etsitään tietoa digitaalisissa ympäristöissä (hakusanat, hakukoneet)
• haetaan eri muotoista tietoa (teksti, kuva, video)
• tunnistetaan tyypillisimpiä kyber- ja tietoturvauhkia
• suojataan käytössä olevat laitteet (esim. virustorjunta, laitteiden lukitseminen ja haittaohjelmien estäminen
• käytetään sähköpostia ja sen perustoimintoja
• hyödynnetään vahvan tunnistautumisen menetelmiä

Koulutusmenetelmänä käytämme työikäisten perustaito-opetukseen kehitettyä Kaikkien-mallia.

Osallistujilla on mahdollisuus suorittaa digitaalisia osaamismerkkejä, joilla he voivat osoittaa digiosaamisensa työelämässä ja oppilaitoksissa ja saada opintopisteestä Koski-merkinnän.

Kvs-säätiöllä on runsaasti osaamista ja kokemusta digitaitokoulutuksissa. Olemme luoneet aikaisemmin vastaavissa koulutuksissa runsaasti opetusmateriaalia, joka soveltuu erityisesti aikuisoppijoille. Tässä projektissa tuottamamme uudet oppimateriaalit siirrämme kaikkien käyttäjien hyödynnettäväksi opetusministeriön, opetushallituksen ja CSC:n ylläpitämään Avointen oppimateriaalien kirjastoon.

Yhteystiedot

Heidi Kinnunen TKI-päällikkö | RDI manager +358 440 999 405 heidi.kinnunen@kvs.fi

Hankkeen taustatiedot

Hanke
Digitaidoilla eteenpäin2023-2025

Kumppanit

Rahoitus
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA 76 650€

 

Back to top