Skip to Content
Projekti

Kaikkien-malli – Kansalaisen perustaidot (2018–2020)

Toteutusaika: 1.11.2018 – 31.12.2020

Hankkeen taustatiedot

Ilman riittäviä kansalaisen perustaitoja henkilön on vaikea toimia työelämässä ja yhteiskunnassa. Kansalaisen perustaidot -hankkeessa kehitimme valtakunnallisen oppijakeskeisen mallin aikuisten perustaitojen (luku-, numero- ja digi) oppimiseen, opetukseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Koulutukset jatkuvat!

Jatkamme kouluttajien koulutuksia yhdessä Opintokeskus Siviksen kanssa. Tarkista tulevat koulutukset Siviksen koulutuskalenterista.

Omaehtoinen toimiminen yhteiskunnassa edellyttää riittäviä perustaitoja. Kansalaisen perustaidot -hankkeen  tavoitteena on parantaa aikuisten arkea ja vahvistaa valmiuksia toimia aktiivisesti osana yhteiskuntaa ja työelämää. Hankkeessa kehitetty Kaikkien-malli antaa työkaluja aikuisten perustaitojen oppimiseen ja opettamiseen. Perustaidoiksi katsotaan luku-, numero- ja digitaidot.

Perustaidot vahvistuvat Kaikkien-mallissa räätälöidysti, oppijan arjen haasteita ratkaisemalla. Haasteet voivat liittyä esimerkiksi itsetuntemukseen ja itsetuntoon, työllisyys- ja koulutustilanteeseen, oman talouden hallintaan, terveydentilaan tai johonkin muuhun elämänhallintaan liittyvään teemaan. Kaikkien-malli on sovellettavissa erilaisten ryhmien kanssa ja sopii mm. oppilaitosten, järjestöjen ja vapaan sivistystyön toimijoille.

Kaikkien-mallin sivustolla on mallin tarkempi kuvaus sekä ohjeet sen käyttöön ottamiseksi. Lisäksi mallin blogissa on artikkeleita mm. koulutuspiloteista, mallin kehittämistyöstä sekä aihepiiriin liittyvästä ajankohtaiskeskustelusta.

Kaikkien-malli on koostettu yhteistyössä kouluttajakumppaneiden kanssa hankkeessa toteutettujen koulutuspilottien pohjalta. Taustalla on Briteissä luotu ja tutkimukseen perustuva Citizens’ Curriculum, jota jatkokehitettiin suomalaiseen yhteiskuntaan soveltuvaksi.

Yhteystiedot

Nina Hjelt (perhevapaalla) Projektipäällikkö, elinikäisen oppimisen asiantuntija (perhevapaalla 1/2025 asti) | Project Manager, Specialist on Lifelong Learning

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Kansalaisen perustaidot

Koordinaattori:
Opintokeskus Sivis. Kansanvalistusseura on hankkeen osatoteuttaja ja sen erityisenä osaamisena on koulutusmallin konseptointi ja hankkeen viestintä.

Rahoitus:
Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 263.290 € ja lisäksi omarahoitusta 82.140 €. Kansanvalistusseuran osuus ESR-rahoituksesta on 122.848 € ja omarahoituksesta 31.992 €.Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa.

Back to top