Skip to Content
Projekti

Kanssasuomalaisuuden rakentajat – Suomalaisuus 2050 (2019–2023)

Toteutusaika: 9/2019-12/2023

Hankkeen taustatiedot

Suomalaisuus 2050 -hankkeen tarkoituksena oli etsiä huomisen suomalaisuutta kansallisella tasolla ja auttaa ihmisiä löytämään identiteettinsä positiivisessa mielessä. 

Itsensä “tyypilliseksi suomalaiseksi” määrittävää on vaikea löytää.  Toisia työnnetään suomalaisuudestaan ulos –  esimerkiksi suomenruotsalaisten maastamuutto on kiihtynyt 2000-luvulla. Osa tarttuu suomalaisuuteen kuin pelastusrenkaaseen, koska kokee ulkopuolisuutta yhteiskunnasta.

Kuinka moni vanhempi kasvattaa lapsistaan tänä päivänä suomalaisiksi sekä sitoutuneiksi suomalaiseen yhteiskuntaan?

Käsitys suomalaisuudesta, suhteena eurooppalaisuuteen sekä laajempaan maailmaan mm. muokkaa suhtautumistamme yhteiskuntaan ja oikeusvaltioon. Suomalaisuus, kuten monet muutkin identiteetit, jää vaillinaiseksi, keskustelemattomaksi, ongelmalliseksi. Mikä meitä suomalaisia siis yhdistää?

Suomalaisuus 2050 -hankkeen tarkoituksena oli etsiä huomisen suomalaisuutta kansallisella tasolla ja auttaa ihmisiä löytämään identiteettinsä positiivisessa mielessä.  Tavoitteeseen pääsemiseksi meidän oli ensisijaisesti tavoitettava yhteisöjä, joissa identiteettikeskusteluja tarvitaan sekä selvitettävä, miten tämä on tehtävissä. Kyseessä ovat ajatusrakenteet, jotka asuvat ihmisissä ja yhteisöissä.

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Kanssasuomalaisuuden rakentajat: Suomalaisuus 2050

Koordinaattori:
Kriittinen Korkeakoulu

Kumppanit:
Kvs-Säätiö
Työväen Sivistysliitto TSL
Cultura-Säätiö

Rahoitus:
Hankekonsortion jäsenten omarahoitusta, haettu ulkopuolista rahoitusta

Back to top