Skip to Content
Projekti

Opistojen osaamisperusteisuuden kehittäminen (2020–2022)

Toteutusaika: 2020-2022

Hankkeen taustatiedot
Nuoret aikuiset tekevät yhdessä projektityötä.

Vapaassa sivistystyössä saavutettua osaamista tulisi voida hyödyntää osana tutkintoon johtavaa koulutusta.

Osaamisperusteisuus tukee opiskelijan elämän mittaista kehittymistä, elinikäistä oppimista. Vapaassa sivistystyössä saavutettua osaamista tulisi voida hyödyntää osana tutkintoon johtavaa koulutusta.

Opistojen osaamisperusteisuuden kehittämisen tavoite on vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Osaamisperusteisuus on pedagogisen toiminnan lähtökohta. Oppiaine- ja opettamiskeskeisestä pedagogiikasta siirrytään aitoon osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Opetustyö aletaan nähdä oppimisen mahdollistavana, sitä tukevana toimintana. Muutokset vaikuttavat myös kurssikuvauksiin, opetuksen käytännön toteuttamiseen sekä arviointiin.

Osaamisperusteisuus-koulutus

Helsingin yksityiset kansalaisopistot, Helsingin aikuisopisto, Etelä-Helsingin kansalaisopisto ja Kalliolan kansalaisopisto toteuttivat osaamisperusteisuus-koulutuksen yhteisenä henkilöstökoulutushankkeena. Koulutukset pidettiin Helsingin aikuisopiston tiloissa tai etänä. Hanketta hallinnoi Kalliolan kansalaisopisto, ja sen rahoittajana toimi Opetushallitus.

Koulutuksen tavoitteena oli perehdyttää osaamisperusteisuusajatteluun sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen vaikutuksiin vapaan sivistystyön opintototeutuksissa: kurssikuvausten laatimisessa, opetuksen käytännön toteuttamisessa sekä arvioinnissa.

Koko koulutuksen laajuus oli neljä opintopistettä (4 op), ja se toteutettiin neljänä yhden opintopisteen (1 op) laajuisena koulutusosiona.

Opistojen osaamisperusteisuuden kehittäminen -hankkeen taustalla on Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen -raportissa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:46)  asetetut tavoitteet.

Lisätietoja koulutuspäivistä ja niiden sisällöstä

Osaamisperusteisuus-projekti

Yhteystiedot

Klarika Sander-Komulainen Suunnittelija | Planning Officer, Viron kielen opettaja | Estonian language teacher +358 40 526 6254 klarika.sander-komulainen@kvs.fi

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Opistojen osaamisperusteisuuden kehittäminen

Rahoitus:
Opetushallitus

Back to top