Skip to Content
Projekti

Sivistystilatyöpajat (2021–2022)

Toteutusaika: 2021–2022

Hankkeen taustatiedot

Sivistystila-työpajasarjassa hahmoteltiin sivistyksen merkitystä demokratian perustana.

Sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Sopen suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin 2021–2022 Sivistystilatyöpajat.

Neljässä työpajassa tuotettiin tietoa, näkemyksiä ja kysymyksiä Suomen sivistyksellisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Kasvatusta ja sivistystä tarkasteltiin sekä historian että tulevaisuuden näkökulmasta. Työskentelyn tavoitteena oli lisätä ymmärrystä sivistyksestä yhteiskunnallisena tehtävänä ja etsiä ratkaisuja sen edistämiseen kasvatuksen ja kansansivistyksen kentillä.

Sivistys on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi, jossa ihminen kehittää itseään ja muokkaa ympäröivää kulttuuriaan sekä toisaalta ylittää olemassa olevaa. Sivistyksen on toisaalta nähty jopa olevan kriisissä, mikä näkyy esimerkiksi populismin ja vastakkainasetteluiden nousuna. Työpajoissa hahmoteltiin sivistyksen merkitystä demokratian perustana sekä sitä, miten luomme tulevaa tässä hetkessä. Katse oli kriittinen mutta voimaannuttava.

Työpajoista laaditut raportit löytyvät Projektijulkaisut-otsikon alta.

Kvs-säätiön projektitiimi: Nina Hjelt (projektipäällikkö), Anri Heinonen, Milla Homberg, Jarmo Pykälä, ja Kristiina Andreasson. Työpajojen fasilitoinnista vastasivat Severi Hämäri ja Markus Neuvonen Kriittisestä korkeakoulusta.

Työpajojen teemat

1/Eurooppalainen sivistyskeskustelu – elinikäisen oppiminen ja aikuiskasvatuksen humanistinen perusta, kansainvälinen keskustelu ja viitekehys. Suomalaisessa keskustelussa eurooppalaiset vaikutteet ovat olleet vahvassa asemassa, joten tällä kansainvälisellä keskustelulla on suorat linkit myös suomalaisiin ratkaisuihin.

2/ Sivistys kuuluu kaikille – koulutuksen, kasvatuksen ja muun sivistystyön laajentaminen kaikkien saataville suomalaisessa yhteiskunnassa. Mitkä ovat olleet koulutusjärjestelmämme ja vapaan sivistystyön historian isot visiot ja käännekohdat tasa-arvon edistämiseksi, ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät tässä asiassa? Entä syrjintä ja eriarvoisuus kasvatuksen kentillä?

3/ Sivistyksellä kestävään tulevaisuuteen – rajallinen planeettamme ja muut tulevaisuuden haasteet. Miten ne vaikuttavat sivistystehtävän päämääriin, vai vaikuttavatko?

4/ Sivistyksen monet motiivit – kasvatuksen kentillä kilpailevat intressit. Kasvatuksessa halutaan osin säilyttää ja osin uudistaa yhteiskuntaa. Onko oppimisen tavoitteena yhteiskunnassa käytännössä työelämässä ja kilpailussa hyödynnettävät tiedot, taidot ja osaaminen? Millaisia tulevaisuuden näkymiä kasvatuksen kentällä kilpailevat eri intressit avaavat?

 

Projektijulkaisut

Eurooppalainen sivistyskeskustelu. Raportti asiantuntijaryhmän työskentelystä. Sivistystila-sarja osa 1.
Nina Hjelt, Anri Heinonen, Milla Holmberg (toim.)

Sivistys kuuluu kaikille Raportti asiantuntijaryhmän työskentelystä. Sivistystila-sarja osa 2.
Nina Hjelt, Milla Holmberg (toim.)

Sivistyksellä kestävään tulevaisuuteen. Raportti asiantuntijaryhmän työskentelystä. Sivistystila-sarja osa 3. Nina Hjelt (toim.)

Sivistyksen monet motiivit. Raportti asiantuntijaryhmän työskentelystä. Sivistystila-sarja osa 4. Nina Hjelt (toim.)

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Sivistystilatyöpajat

Koordinaattori:
Kvs-säätiö

Kumppanit:
Työpajoihin osallistunut asiantuntijaryhmä: Anna Finnilä (Helsingin kaupunginmuseo), Jenni Helakorpi (Helsingin yliopisto), Ulpukka Isopahkala-Bouret (Turun Yliopisto), Maria Joutsenvirta (Aalto-yliopisto), Heli Kautonen (Suomalaisen Kirjallisuuden Seura), Anna-Kaisa Koski (Punos -työryhmä), Jutta Kujasalo (Heureka), Vesa-Matti Lahti (Sitra), Erkka Laininen (OKKA-säätiö), Riikka Leskinen (Keskustakirjasto Oodi), Jyri Manninen (Itä-Suomen yliopisto), Minna Mattila-Aalto (TTS Työtehoseura ry), Reijo Miettinen (Helsingin yliopisto), Ki Nurmenniemi (Punos -työryhmä), Samu Nyström (historioitsija), Eero Ojanen (Kriittinen korkeakoulu), Hanna Rahkonen (Suomen opettajaksi opiskelevien liitto, SOOL), Sanna Rekola (Sitra), Katariina Stenberg (Helsingin yliopisto), Marita Salo (Opintokeskus Sivis), Riikka Suhonen (Helsingin yliopisto), Ilona Taimela (Ilmiömuotoilu Oy), Tuukka Tomperi (Tampereen yliopisto), Lauri Tuomi (Kvs-säätiö), Jaakko Vilja (Kriittinen korkeakoulu), Björn Wallen (Vapaa Sivistystyö ry), Anneliina Wevelsiep (Kansalaisfoorumi).

Rahoitus:
Sitra, Sivistys+ -ohjelma (15.1.2021 – 31.5.2022)

Back to top