Skip to Content
Projekti

Tutkien ja toimien etänä – LUMA-aineiden etäopetus (2022–2023)

Toteutusaika: 6/2022–12/2023

Hankkeen taustatiedot

Tässä opetus- ja kasvatusalalle suunnatussa täydennyskoulutuksessa kehität taitojasi toteuttaa pedagogisesti laadukasta luonnontieteellismatemaattisten (LUMA) aineiden etäopetusta.

Pandemia on havahduttanut koulutuksen järjestäjät etäopetuksen tarpeeseen. Tulevaisuudessakin voi olla tarpeen siirtyä etäopetukseen nopeasti tilanteiden muuttuessa. Myös syrjäseutujen väkiluvun lasku lisää etä- ja verkko-opetuksen tarvetta. Tutkien ja toimien etänä – LUMA-aineiden etäopetus -hankkeessa kehitetään opetus- ja kasvatusalan ammattilaisten taitoja toteuttaa pedagogisesti laadukasta luonnontieteellismatemaattisten (LUMA) aineiden etäopetusta.

Tavoitteet ja koulutuksen rakenne

Koulutushankkeen tavoitteena on:

 • vahvistaa LUMA-aineita opettavien henkilöiden etä- ja verkko-opetukseen liittyvää pedagogista ja ammatillista osaamista
 • kehittää heidän taitoaan soveltaa LUMA-aineiden toiminnallisia ja kokeellisia työtapoja etä- ja verkko-opetuksessa
 • parantaa lasten ja nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppia LUMA-aineita ja kiinnostua niistä sekä
 • perehdyttää osallistujat erilaisiin tapoihin toteuttaa LUMA-aineiden etäopetusta ja tarjota heille valmiuksia laadukkaaseen ja pedagogisesti mielekkääseen LUMA-aineiden etäopetukseen.

Koulutus koostuu kolmesta osiosta. Jokainen osallistuja suorittaa kaikki kolme osiota:

1. Suunta selville! – Johdanto LUMA-aineiden etäopetukseen

 • reaaliaikainen aloituswebinaari
 • omat kokemukset LUMA-aineiden etäopetuksen onnistumisista ja haasteista
 • erilaiset etäopetuksen mallit (synkroninen ja asynkroninen etäopetus ja näiden yhdistelmät, esim. flipped learning)
 • oman kehittämistehtävän suunnitelma

2. Katse kohti käytäntöä! – LUMA-aineiden monipuolinen etäopetus käytännössä

 • neljä (4) reaaliaikaista teemawebinaaria
 • tutustuminen erilaisiin, käytännössä toteutettuihin LUMA-aineiden etäopetusratkaisuihin
 • tutkiva ja kokeellinen työskentely etänä
 • toiminnallinen matematiikka etänä
 • ohjelmoinnin etäopetus
 • ilmiöoppiminen etäopetuksessa
 • LUMA-keskus Suomen virtuaalinen toiminta
 • LUMA-aineiden etäopetus mobiililaitteilla
 • oman kehittämistehtävän työstäminen

3. Opit ja oivallukset jakoon! – Koulutuksen yhteenveto ja reflektointi

 • reaaliaikainen lopetuswebinaari
 • yhteenvetoa koulutuksen teemoista
 • reflektointia
 • oman kehittämistehtävän dokumentointi ja esittely muille

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu työssä oleville opettajille, jotka opettavat LUMA-aineita. Pääasiallista kohderyhmää on perusopetuksen henkilöstö. Koulutukseen voi osallistua myös varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja toisen asteen henkilöstö. Suosittelemme osallistumaan koulutukseen yhdessä kollegan kanssa, jolloin saat parhaan hyödyn koulutuksesta.

Koulutukseen otetaan mukaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, kohderyhmään kuuluvaa henkilöä.

Koulutuksen aikataulu ja toteutustapa

Koulutus toteutetaan 28.8.–3.12.2023. Koulutuksessa on yhteensä kuusi reaaliaikaista webinaaria (aloitus- ja lopetuswebinaarit ja neljä teemawebinaaria). Webinaarit pidetään Zoomissa. Lisäksi koulutus sisältää itsenäistä ja yhteisöllistä ei-reaaliaikaista työskentelyä Canvas-oppimisympäristössä. Lähitapaamisia ei ole.

 • Aloituswebinaari ma 4.9.2023 klo 18–19.30
 • Teemawebinaari 1: LUMA-keskus Suomen virtuaalinen toiminta ma 18.9.2023 klo 18–19.30
 • Teemawebinaari 2: Tutkivaa ja toiminnallista matematiikkaa etänä ma 2.10.2023 klo 18–19.30
 • Teemawebinaari 3: Ilmiöoppimista ja kokeellista työskentelyä Etäkoulu Kulkurissa ma 30.10.2023 klo 18–19.30
 • Teemawebinaari 4: LUMA-aineiden etäopetus mobiililaitteilla ma 13.11.2023 klo 18–19.30
 • Lopetuswebinaari ma 27.11.2023 klo 18-20

Koulutuksen aikana osallistujat tekevät LUMA-aineiden etäopetukseen liittyvän kehittämistehtävän. Osallistujia ohjataan ja tuetaan oman kehittämistehtävän työstämisessä. Kehittämistehtävän lisäksi osallistujat tekevät pienempiä soveltavia tehtäviä Canvasissa. Tehtävissä osallistujat pääsevät oppimaan toisiltaan, jakamaan ideoita ja vuorovaikuttamaan vertaisryhmän kesken.

Eri koulutusosioiden suuntaa antavat laajuudet ovat:

 1. Suunta selville! – Johdanto LUMA-aineiden etäopetukseen: 18 x 45 min
 2. Katse kohti käytäntöä! – LUMA-aineiden monipuolinen etäopetus käytännössä: 36 x 45 min
 3. Opit ja oivallukset jakoon! – Koulutuksen yhteenveto ja reflektointi: 12 x 45 min

Koulutuksen päätteeksi osallistujat saavat osallistumistodistuksen.

Kouluttajat

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Etäkoulu Kulkuri sekä LUMA-keskus Lappi. Lisäksi yhden teemawebinaarin pitää KM Ilona Taimela.

KT, FM Anna-Maija Partanen toimii matematiikan didaktiikan yliopistonlehtorina ja LUMA-keskus Lapin johtajana Lapin yliopistossa. Hän on toiminut pitkään tutkivana ja kehittävänä matemaattisten aineiden opettajana sekä vetänyt useita opettajien täydennyskoulutuksia varhaiskasvatuksesta lukioon.

KM, luokanopettaja ja matematiikan opettaja Pekka Muotka työskentelee yliopisto-opettajana ja LUMA-keskus Lapin koordinaattorina Lapin yliopistossa. Hän on toiminut opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutuksissa LUMA-keskus Lapin tiedekasvatustoiminnassa sekä opettanut matematiikkaa luokanopettajakoulutuksessa.

KM, luokanopettaja ja matematiikan opettaja Ulla Harmaala työskentelee pedagogisena suunnittelijana ja verkko-opettajana Etäkoulu Kulkurissa. Hän on toiminut aiemmin opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutusten suunnittelijana ja kehittäjänä.

KM, luokanopettaja Camilla Patjas on kestävyys- ja luontokasvatuspainotteinen luokanopettaja ja Etäkoulu Kulkurin verkko-opettaja. Hänellä on useiden vuosien kokemus lasten tiedekasvattajana toimimisesta.

Ilmiömuotoilu Oy: KM Ilona Taimela on kehittänyt ja toteuttanut mobiilietäopetusta Syyrian al-Holin vankileirin suomalaislapsille, toiminut opetuskonsulttina sekä koordinoinut tutkivan oppimisen ja ilmiöopetuksen kehittämistä.

Hinta

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta ja kohderyhmään kuuluville osallistujille maksuton. Peruuttamatta jääneistä ilmoittautumisista tai ilman pätevää syytä tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 euroa.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt. Koulutukseen otetaan mukaan 30 ensimmäiseksi ilmoittautunutta, kohderyhmään kuuluvaa henkilöä.

Lue lisää projektista

Hankkeen materiaalit Avointen oppimateriaalien kirjastossa (aoe.fi)

Hankkeessa tuotettu avoin, itseopiskeluun soveltuva verkkokurssi 

Henkilökohtainen palaute, osallisuus ja vinkit omaan työhön innostivat Tutkien ja toimien etänä -täydennyskoulutuksessa (Kvs 30.1.2024)

Tutkien ja toimien etänä: etäopetus edistää LUMA-opetuksen alueellista tasa-arvoa
(Kvs 5.10.2022)

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
Tutkien ja toimien etänä – LUMA-aineiden etäopetus

Koordinaattori:
Kansanvalistusseura sr., Etäkoulu Kulkuri

KVS:n asiantuntemus:
Pedagoginen suunnittelija Ulla Harmaala, ulla.harmaala@kvs.fi, +358 44 491 4950

Kumppanit:
Lapin yliopisto, Kasvatustieteen tiedekunta, LUMA-keskus Lappi

Rahoitus:
Opetushallituksen henkilöstökoulutuksen valtionavustusta 30 000 €

Back to top