Skip to Content
Projekti

WIDHT – Aikuiskoulutus maahanmuuttajanaisten tukena (2018–2021)

Toteutusaika: 3.9.2018–2.9.2021

Hankkeen taustatiedot

WIDHT-hankkeen tavoitteena oli selvittää diasporassa elävien naisten kohtaamia haasteita kohdemaan kulttuuriin integroitumisessa.

Maahanmuuttajanaisten osallistaminen aikuiskoulutukseen on usein ongelmallista.

WIDHThankkeen tavoitteena oli selvittää diasporassa elävien naisten kohtaamia haasteita kohdemaan kulttuuriin integroitumisessa. 

Hankkeessa tuotettiin metodologinen työkalupakki, jota aikuiskouluttajat voivat hyödyntää maahanmuuttajanaisten ohjaamisessa formaalin ja non-formaalin koulutuksen pariinHankkeeseen osallistuvia kannustettiin myös toimimaan aktiivisina suunnannäyttäjinä yhteisöissään. Projektin koordinaattorina toimi italialainen CReA Onlus 

WIDHThankkeessa kehitetty metodologinen työkalupakki on aikuisten maahanmuuttajien koulutuksessa käytettävä opetustuntisarja. Siinä keskitytään toiminnallisten tehtävien kautta käsittelemään kohdemaan yhteiskunnassa toimimisen, aktiivisen kansalaisuuden ja arkisivistyksen ymmärtämisen kannalta tärkei kysymyksiä  

Työkalupakista löytyy toiminnallisia vaihtoehtoja erilaisista koulutustaustoista tuleville ja kieliä eri tasoisesti hallitseville osallistujille.  

Maahanmuuttajien kanssa työskenteleville opettajille ja kouluttajille järjestettiin koulutuksia työkalupakin käytöstä vuonna 2020Covid-19 -pandemian vuoksi hankkeen koulutukset toteutettiin verkossa.  

Lisätietoa WIDHT-hankkeesta

Hankkeen englanninkieliset verkkosivut: WIDHT project page EAEA 

Elämäntaitoja ja osaamista maahanmuuttajanaisille – pienin askelin (25.11.2021)

Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

Hankkeen taustatiedot

Hanke:
WIDHT “Women in Diaspora communities as champion of learning to live TogetHer”

Koordinaattori:
Associazione CReA onlus, Italy, presidenza@associazionegrea.org

Kumppanit:
Kansanvalistusseura, European Association for the Education of Adults EAEA (Belgia), Institouto Anaptixis Epicheirimatikotitas Astiki Etaireia (Kreikka), CPIA7 (Italia), Centro Studi del Mediterraneo Societá Cooperativa CE.S.MED. (Italia), Fundacion Intered (Espanja)

Rahoitus:
Erasmus+ KA2 30.957 €

Back to top