Kansalaisen perustaidot (2018-2020)


Kansalaisen perustaidot -hanke (2018 – 2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Kansalaisen perustaidot -hankkeessa kehitetään oppijakeskeinen Kaikkien-malli aikuisten perustaitojen opetukseen sekä vahvistetaan aikuisten kykyä toimia aktiivisesti osana yhteiskuntaa ja työelämää. Perustaidoiksi katsotaan luku-, numero- ja digitaidot. Hankkeessa kehitettävän mallin taustalla on Briteissä luotu ja tutkimukseen perustuva Citizens’ Curriculum, jota jatkokehitetään suomalaiseen yhteiskuntaan soveltuvaksi. Kaikkien-malli antaa pohjan ja työkaluja aikuisten perustaitojen oppimiseen ja opettamiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Hanke tarjoaa piloteissaan maksutonta koulutusta eri kohderyhmille. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Tervetuloa seuraamaan hankkeen etenemistä Kansalaisen perustaidot –blogissa!

 

Yhteiskunta tarvitsee kaikkia – perustaidot kuuluvat kaikille

 

Koulutukset

Yrittäjien hyvinvointi
Espoo 18.9, 20.9, 24.9, 26.9 ja 1.10.2019

Kiireisen yrittäjän hyvinvoinnin vuosikello. Arjen hyvinvointia arkensa itsensä johtajille. Paikallisia toimijoita taas mukana.
Ilmoittautumiset 16.9.2019 mennessä.

Lisätietoja
Kaisa Välivehmas, kaisa.valivehmas(a)ok-sivis.fi
Espoon pilotti -esite

Lähiluonto tutuksi!
Turku 3.–4.10.2019 sekä 10.–11.10.2019

Mitä luonnossa kannattaa ja saa tehdä? Mitä on hyvä huomioida? Tule oppimaan minne suunnata syksyn kuulaudessa, talvipäivän iloksi, aurinkoisena kevätpäivänä tai kesän lämmössä! Kurssilla tutustutaan Turun retkikohteisiin, suomalaisessa luonnossa liikkumiseen sekä harrastuksiin luonnossa.
Ilmoittautuminen 24.9.2019 mennessä.

Lisätietoja
Auralan Setlementti: Venni Alanko, venni.alanko(a)aurala.fi
Kansanvalistusseura: Nina Hjelt, nina.hjelt(a)kvs.fi
Turun pilotti -esite

Aiemmat koulutukset

Turku 6.–9.8.2019 Startti syksyyn – perheen ajankäytön suunnittelu
Savonlinna 6. –8.5. ja 27.-28.5.2019 Arjen taitoja yhdessä tekemällä
Espoo 4.–6.6., 13.6. ja 18.6.2019 Liiketoimintaosaamisen kartoittaminen ja kehittäminen

Tietoja hankkeesta

Kansalaisen perustaidot -hankkeen toteutusaika: 1.11.2018 – 31.8.2020.

Hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 263.290 € ja lisäksi omarahoitusta 82.140 €. Kansanvalistusseuran osuus ESR-rahoituksesta on 122.848 € ja omarahoituksesta 31.992 €.

Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa.