Kansalaisen perustaidot (2018-2020)


Kansalaisen perustaidot -hanke (2018–2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Kansalaisen perustaidot -hankkeessa kehitetään oppijakeskeinen Kaikkien-malli aikuisten perustaitojen opetukseen sekä vahvistetaan aikuisten kykyä toimia aktiivisesti osana yhteiskuntaa ja työelämää. Perustaidoiksi katsotaan luku-, numero- ja digitaidot. Hankkeessa kehitettävän mallin taustalla on Briteissä luotu ja tutkimukseen perustuva Citizens’ Curriculum, jota jatkokehitetään suomalaiseen yhteiskuntaan soveltuvaksi. Kaikkien-malli antaa pohjan ja työkaluja aikuisten perustaitojen oppimiseen ja opettamiseen sekä osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Hanke tarjoaa piloteissaan maksutonta koulutusta eri kohderyhmille. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.

Tervetuloa seuraamaan hankkeen etenemistä Kansalaisen perustaidot –blogissa!

 

Yhteiskunta tarvitsee kaikkia – perustaidot kuuluvat kaikille

Aiemmat koulutukset

Savonlinna 6. –8.5. ja 27.-28.5.2019 Arjen taitoja yhdessä tekemällä
Espoo 4.–6.6., 13.6. ja 18.6.2019 Liiketoimintaosaamisen kartoittaminen ja kehittäminen
Turku 6.–9.8.2019 Startti syksyyn – perheen ajankäytön suunnittelu
Espoo 18.9., 20.9., 24.9. ja 1.10.2019  Yrittäjien hyvinvointi
Turku 3.-4.10. ja 10.-11.10.2019 Lähiluonto tutuksi!

Tietoja hankkeesta

Kansalaisen perustaidot -hankkeen toteutusaika: 1.11.2018 – 31.8.2020.

Hanketta rahoittavat Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 263.290 € ja lisäksi omarahoitusta 82.140 €. Kansanvalistusseuran osuus ESR-rahoituksesta on 122.848 € ja omarahoituksesta 31.992 €.

Hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa.