Elämme jännittäviä aikoja – Kaikkien-mallin palvelumuotoilu käynnistyy!


Kansalaisen perustaidot -hanke (2018 - 2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.


12.11.2019

Kansalaisen perustaidot hankkeessa on tehty pian vuoden verran töitä. Alkuvuosi oli pilottikoulutusten aikaa – nyt käynnistyy Kaikkien-mallin palvelumuotoiluprosessi: On aika tiivistää Kaikkien-malli pakettiin, joka tulee olemaan kouluttajien käytettävissä eri tahoilla.

Marraskuussa palvelumuotoillaan

Palvelumuotoiluprosessin hankkeellemme toteuttavat Amiedun palvelumuotoilijat. Marraskuussa järjestetään viisi työpajaa, joihin osallistuu Kansalaisen perustaidot -hanketiimin lisäksi hankkeen kouluttajia, osallistujia ja kumppaneita kaikilta pilottipaikkakunnilta.

Palvelumuotoilu on itselleni terminä jonkin verran tuttu, mutta näin laajamittaiseen kokonaisuuteen en ole aiemmin osallistunut. Wikipedian mukaan palvelumuotoilu tarkoittaa palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. Palvelumuotoilun keskeisenä tavoitteena on palvelukokemuksen käyttäjälähtöinen suunnittelu siten, että palvelu vastaa sekä käyttäjien tarpeita että palvelun tarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Liiketoiminnallisia tavoitteita meillä ei toki ole mutta tavoitteena on muotoilla hyvä paketti mallista.
– Kouluttajilta kouluttajille, kuten hankekollegani Nina Hjelt asian hyvin tiivisti.

Kouluttajalle sopiva paketti

Kaikkien-malli on osallistujalähtöinen. Tavoitteenamme on myös kouluttajaystävällinen malli. Kaikkien-malli tulee olemaan alkuvuodesta 2020 alkaen verkkosivuilla kaikkien käytettävissä – maksutta, kuten ESR-hankkeiden tuotoksilla on tapana.

Olemme raportoineet hankkeemme pilottikoulutuksia. Kerromme blogissa lähiaikoina lisää palvelumuotoiluprosessistamme, ja siitä, millaisia ajatuksia se on hankeporukassamme herättänyt.

Palaamme asiaan!

Virpi Markkanen
Asiantuntija
Opintokeskus Sivis

Kuva: Virpi Markkanen

Avainsanat: , , , , , , , ,