Turun Lähiluonto tutuksi -koulutus siirtyy


Kansalaisen perustaidot -hanke (2018 - 2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.


23.08.2019

Turussa oli määrä järjestää 27.–30.8.2019 erityisesti maahanmuuttajille suunnattu Kaikkien-mallin pilottikoulutus. Pilotin teemana olisi ollut lähiluontoon tutustuminen. Koulutus oli suunniteltu nelipäiväiseksi paketiksi, jonka aikana olisi käsitelty erityisesti ulkona liikkumiseen liittyviä tietoja ja taitoja. Kouluttajakumppanina on Auralan Setlementti.

Pilotissa olisi lähiluontoon tutustumisen aloituskohtana ollut paikkoihin pääsy, niiden tarjoamat mahdollisuudet sekä huomioitavat asiat luonnossa toimittaessa. Kaikkien-mallin mukaisesti koulutussisältöjä olisi muokattu ja suunniteltu yhdessä oppijoiden kanssa vastaamaan heidän tarpeisiinsa.

Oppijoiden rekrytoinnissa kohtasimme kuitenkin kouluttajakumppanimme kanssa odottamattoman suuren haasteen. Olimme yhteydessä lukuisiin kohderyhmän parissa toimiviin tahoihin Turussa ja koulutuksemme herätti kiinnostusta, mutta osallistujia emme saaneet.

Vaikka tämä pilotti tältä erää peruuntui, emme millään muotoa ole lannistuneet! Nyt on hyvä pohtia, millä tavalla koulutus saadaan paitsi houkuttelevaksi myös saavutettavaksi. Mitkä ovat ne tekijät, jotka mahdollistavat oppijoiden osallistumisen? Mitkä syyt estävät oppijoiden osallistumisen?

Uutta koulutusta tekemään olemme saaneet erittäin arvokkaan kumppanin, Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin. Myös Suomen partiolaiset ovat mukana tuomassa osaamistaan sekä tietoa partion tarjoamista harrastusmahdollisuuksista.

Tiedotamme uuden koulutuksen ajankohdasta elo-syyskuun vaihteessa!

Nina Hjelt
Koulutussuunnittelija
Kansanvalistusseura

 

Avainsanat: , , , ,