Yrittäjältä yrittäjälle: ”Jos haluat tehdä jotain, niin tee se!”


Kansalaisen perustaidot -hanke (2018 - 2020) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Taito-ohjelmaa. Hanketta toteutetaan Opintokeskus Siviksen ja Kansanvalistusseuran yhteistyönä.


28.06.2019

Kaikkien-mallin Espoon kehittämispilotin viimeistä päivää kuvaavat hyvin hikinen neuvotteluhuone ja unohtuneet tauot. Tahto ja tekeminen olivat läsnä osallistujien sanoissa ja teoissa. Mistä oli kyse yrittäjille suunnatussa Kaikkien-mallin pilotissa?

Päätimme jo jouluna, että Kaikkien-mallista tulee kaikkien kansalaisten perustaitojen oppimismalli. Luku-, numero- ja digitaidot perustaitoina ovat välttämätön osa jokaisen arkipäivää työssä ja sen ulkopuolella.

Keväthankien aikaan oli selvää, että Espoossa mallia pilotoidaan yrittäjien kanssa. Talouden sijaan aiheeksi nousi nopeasti liiketoiminnan kehittäminen yleisesti. Kaikkien-mallin filosofian mukaisesti kokosimme kumppaneiksi paikallisia verkostoja: YritysEspoo, Uudenmaan TE-toimiston yrityspalvelut ja Yritys-Suomen Talousapu-neuvontapalvelut (ELY-keskus).

Toimintaan kannustava valmennus

Tavoitteemme oli selvittää, hyötyvätkö yrittäjät lyhytkestoisesta ryhmävalmennuksesta, joka aktivoi tunnistamaan toiminnan kehittämistarpeen ja ratkaisemaan sen realistisella aikataululla valmennuksesta saatavalla ohjauksella ja uudella tiedolla. Nopean kokeilutavan vuoksi emme halunneet rajata ja suunnitella kokonaisuutta valmiiksi.

Viiden päivän haaste oli mielenkiintoinen. Aikataulu etätehtävineen ja vapaine välipäivineen toimi loistavasti. Pienyrittäjät eri toimialoilta ja yrityksien elinkaaren eri vaiheilta hyötyivät Kaikkien-mallin konseptista. Se toi heidät muiden yrittäjien luo ja sparrasi pelkän aikomuksen sijaan ottamaan konkreettisen askeleen. Espoon pilotissa Kaikkien-malliin saatiinkin uusi kärki: modernien perustaitojen valmennus on yrittäjiä aktivoivaa, toimintaan kannustavaa. Moderneja perustaitoja ovat mm. priorisointi, ajankäyttö, digijärjestelmien vertailu ja käyttöönotto, hinnoittelu sekä road mapin teko. To do-listaa ja toiminnan ABC -kuviota voi olla varsinkin yksinyrittäjänä vaikea koostaa: ”ettei tarvitse haahuilla aamupäivää ja miettiä, mitä tekisi…”

Pilottikokemuksia hyödynnettäväksi muille

Yrittäjä-pilotin oleellisin oivallus oli se, että Kaikkien-malli selkiytti omaa toimintaa. Kaikkien-malli voisikin sopia myös esimerkiksi työnhakijoille, valmistuville opiskelijoille, paluumuuttajille tai muille toimintaansa aktivoiville tai priorisoiville.

Evästyksenä mallista kiinnostuneille kokemuksia Espoon pilotista:

  • Oppija on keskiössä. Oppija tunnistaa ITSE oppimistarpeensa ja päättää tavoitteensa laajuuden omien resurssiensa mukaan. Tulos ei ole tärkeintä, vaan liike tulosta kohti.
  • Kouluttajan rooli on olla mukana, mutta samalla sivussa. Tärkeää on luoda luottamuksellinen ja avoin ilmapiiri heti alusta.
  • Vertaistukea ja yhteisöllisyyttä kaivataan. Yrittäjältä yrittäjälle -palaute oli voimaannuttavaa ja eteenpäin vievää: Porukassa saa tehtyä asioita, joita kotona saattaa siirtää.
  • Sparrauksen lisäksi halutaan asiantuntijatietoa. Etenkin alkuinnon jälkeen maksuttomat jatkopalvelut ja yhteyshenkilöt ovat kullanarvoisia.

Järjestämme syksyllä uuden yrittäjä-pilotin Espoossa. Silloin liiketoiminnan sijasta kehitetään hyvinvointia eli itse yrittäjää. Maltan tuskin odottaa syksyn pilottia 😊. Vai mitä, Pauliina Oksanen ja Aura Pylkkänen, loistavat pilotin kouluttaja- ja kehittäjäkumppanini EJY:stä?

Ihanaa kesää kaikille! Ottakaa kantaa. Erityisesti mielipiteenne mallin skaalautuvuudesta kiinnostaa!

Kirjoittaja Kaisa Välivehmas on pedagogi, FM ja Kaikkien-mallia kehittävän Kansalaisen perustaidot-hankkeen projektipäällikkö. Kaisa on työskennellyt yli 15 vuotta oppimisen, urasuunnittelun, työnhaun, osaamisen tunnistamisen ja yrittäjyyden parissa sekä julkisella- että yksityissektorilla järjestökentän lisäksi.

Kuva: Sanni Olasvuori

Avainsanat: , , , ,