Kansanvalistusseura ja Suomen Psykologiliitto huolissaan aikuisten psykologipalveluiden puuttumisesta

Kansanvalistusseuran Aina-verkkomedia osoittaa, että kuntouttavan psykoterapian käyttömäärät ovat kovassa kasvussa Suomessa. Määrä on yli kolminkertaistunut 2000-luvun alusta.

Pelkästään vuosina 2015–2016 kuntoutukseen käytetty rahasumma lisääntyi lähes puolella, 40 miljoonasta noin 58 miljoonaan euroon.

Aikuisten kasvava tarve Kelan kuntoutuspsykoterapiaan ja ylipäänsä psykoterapiapalveluille johtuu osittain siitä, että perustason terveydenhuollossa ei juurikaan ole tarjolla psykologin vastaanottoa tai psykoterapiaa, Suomen Psykologiliitosta huomautetaan.

Laki takaa lasten ja nuorten perustason palvelut järjestelmällä, johon kuuluvat koulujen ja oppilaitosten psykologit sekä perheneuvolan ja äitiys- ja lastenneuvolan psykologit. Psykoterapiaa on mahdollista saada myös virkatyönä, ostopalveluna ja Kelan kautta, kertoo Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola.

Sen sijaan aikuisten ja ikääntyvien perustason psykologipalvelut puuttuvat useimmissa kunnissa kokonaan.

Palvelujärjestelmässä aukko

Aikuiskoulutuksen ja aikuisväestön oppimisen asiantuntijana Kansanvalistusseura on huolissaan aikuisten tasavertaisesta mahdollisuudesta saada arkea ja työkykyä tukevia palveluita. Palvelujen alueellinen kattavuus ja tarpeiden mukainen saatavuus lisäävät terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa.

Psykologiliiton Ahtolan mukaan palvelujärjestelmässämme on aukko, mikä osaltaan korostaa Kelan kuntoutuspsykoterapiaa.

− Jos ihminen ei ole hyvän työterveyshuollon piirissä, hän ei voi päästä helposti ja maksutta puhumaan psykologin kanssa, olivatpa pulmat enemmän tai vähemmän vakavia.

Kansanvalistusseura toivoo yhdessä Psykologiliiton kanssa, että puute korjataan mahdollisessa sote- ja maakunta-uudistuksessa. Sote-keskuksen perushenkilöstöön tulisi jatkossa kuulua psykologi.

− Kun osa väestöstä jää ennaltaehkäiseviä mieltenterveyspalveluja, kuten psykologipalveluja paitsi, paine esimerkiksi kalliimpaan psykoterapiaan lisääntyy. Nurinkurista on, että hoitomenetelmät ovat kehittyneet ja ennusteet hyviä, mutta rakenteet siilouttavat kansalaiset osallisiin ja osattomiin, sanoo toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski.

Aina-verkkomedia edistää moniäänistä keskustelua, pohjautuu kriittiselle ajattelulle ja tutkitulle tiedolle. Media puolustaa yhdenvertaisuutta ja oppimisen tasa-arvoa.

Lisätietoja:

Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, toimitusjohtaja, Kansanvalistusseura, 050 563 4671, pirkko.ruuskanen-parrukoski(a)kvs.fi

Annarilla Ahtola, PsT, puheenjohtaja, Suomen Psykologiliitto ry., 040 6877677, annarilla.ahtola(a)psyli.fi