Pyöräilijä ajaa kaupungissa kohti varjoa. Kuvaaja: Ilkka Kärkkäinen.

Kansanvalistusseura

Sivistyksen peloton puolustaja

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr. ) on arkisivistyksen ajatuspaja. Säätiön tarkoituksena on sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edistäminen. Arkisivistys on yhdessä oppimista, jotta voimme pitää huolta ympäristöstä ja toisistamme.

Kvs perustettiin vuonna 1874, ja se on maan vanhin, sitoutumaton sivistyssäätiö. Olemme aina olleet rohkeita sivistystyön kehittäjiä myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Toimimme vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen asiantuntijana. Kehitämme elinikäisen oppimisen ratkaisuja yhdessä kumppaneidemme kanssa ja viestimme vuorovaikutteisesti tietoon perustuen ja helposti lähestyttävästi.

Ydinosaamistamme ovat oppiminen, innovaatiot ja vaikuttaminen. Nojaamme työssämme tutkimukseen ja uusimpaan tietoon. Kehitämme jatkuvasti käytännönläheisiä innovaatioita hankkeissamme Suomessa ja maailmalla.

Viestintää ja vaikuttamistyötä

Julkaisemme kolmea, kaikille avointa oppimisen mediaa: Aikuiskasvatus-tiedelehteäAina-verkkomediaa ja englanninkielistä aikuiskoulutuksen mediaa Elm Magazinea.

Lisäksi vastaamme Etelä-Helsingin kansalaisopiston ja ulkosuomalaisten lasten Etäkoulu Kulkurin toiminnasta sekä Euroopan aikuiskoulutusjärjestön EAEA:n (European Association for the Education of Adults) viestinnästä.

Kvs-säätiö julkaisee myös keskustelunkäynnistäjäksi Sivistyksen pelottomat -blogia. Se lataa rohkeita ajatuksia arjesta ja sivistyksestä, analyyttisesti ja asenteella.

Eettiset periaatteemme

Säätiön eettiset periaatteet linjaavat arkityötämme ja kannustavat myös yhteistyökumppaneitamme toimimaan periaatteiden mukaisesti.

Graafinen kuva kuudesta eettisestä periaatteesta.

Säätiön hallinto

Kvs-säätiön hallituksen tehtävänä on johtaa säätiön toimintaa. Hallituksen esittelijänä toimii säätiön toimitusjohtaja.

Valtuuskunta ohjaa ja seuraa säätiön toimintaa ja nimittää säätiön hallituksen. Valtuuskunta kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa ja siihen kuuluu 18 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenistä enintään kuusi kutsutaan vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen piiristä.

Tutustu säätiön hallintoon ja sääntöihin.

Visiomme

Visiomme on yhteiskunta, jonka perusta on arkisivistys.

Arvomme

Rakennamme yhteisöllisyyttä
Luomme vuoropuhelun mahdollisuuksia.

Työskentelemme vastuullisesti
Toimimme avoimesti ja kunnioitamme toisia ja luontoa.

Toimimme yhdenvertaisuuden puolesta
Edistämme oppimisen tasa-arvoa.

Ajattelemme uudelleen
Kyseenalaistamme käytäntöjä ja luomme uusia ratkaisuja.

Toimintamme painopisteet

Kaupungistumisen vaikutus oppimiseen

Kehitämme elinikäisen oppimisen menetelmiä maailmanlaajuisten ilmiöiden, kuten kaupungistumisen näkökulmasta. Työskentelemme lähellä oppijoiden arkea ja kuulemme heidän tarpeitaan. Luomme vuoropuhelun mahdollisuuksia esimerkiksi julkaisuissamme suomeksi ja englanniksi.

Ekososiaalinen osaaminen ja – tietoisuus

Haemme uudenlaisia ratkaisuja kestävän elämäntavan ylläpitämiseen ja kutsumme yksilöitä ja yhteisöjä mukaan toimintaamme. Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssämme ja toiminnassamme konkreettisin teoin YK:n kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen mukaisesti.

Lue kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksemme.

Oppiminen ja elämäntaidot

Olemme kiinnostuneita ihmisten elämäntaidoista läpi elämän ja haluamme luoda eri toimijoiden välille vuoropuhelua. Julkaisemme kolmea maksutonta, kaikille avointa oppimisen mediaa suomeksi ja englanniksi. Etäkoulu Kulkurissamme opiskelee vuosittain lähes 400 perusopetusikäistä lasta maailmalla. Etelä-Helsingin kansalaisopisto järjestää vuosittain yli 300 kurssia, joilla on noin 4 000 osallistujaa.

Projekteissamme syntyy uusia oppimisen malleja esimerkiksi digitaalisuuden, elinikäisen oppimisen ja elämäntaitojen kentillä. tehtävänä on edistää vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen kehittämistä ja innovaatioita Kansanvalistusseuran strategian mukaisesti sekä tukea eri toimintoja projektityön tekemisessä ja kehittämisessä.

Lue lisää projekteistamme.

Osallisuus ja kohtaamiset

Haluamme vahvistaa ihmisten osallisuutta ja luoda uudenlaisia mahdollisuuksia sekä kasvokkain että virtuaaliseen kohtaamiseen. Näin edistämme arjen hyvinvointia. Kumppaneitamme ovat vapaan sivistystyön toimijat, elinikäisen oppimisen tutkijat ja kehittäjät sekä ajatushautomot, säätiöt ja asiantuntijaverkostot. Työskentelemme tiiviisti median sekä innovaatioyritysten ja -kehittäjien kanssa.

Onko sinulla yhteistyöehdotus?

Ota yhteyttä: info(a)kvs.fi