Pyöräilijä ajaa kaupungissa kohti varjoa. Kuvaaja: Ilkka Kärkkäinen.

Kansanvalistusseura

Sivistyksen peloton puolustaja

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr. ) on arkisivistykseen keskittyvä sitoutumaton sivistyssäätiö. Edistämme sivistystyötä ja aikuiskasvatusta. Arkisivistys on yhdessä oppimista, jotta voimme pitää huolta ympäristöstä ja toisistamme.

Kvs perustettiin vuonna 1874, ja se on maan vanhin, sitoutumaton sivistyssäätiö. Olemme aina olleet rohkeita sivistystyön kehittäjiä myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Toimimme vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen asiantuntijana. Kehitämme elinikäisen oppimisen ratkaisuja yhdessä kumppaneidemme kanssa ja viestimme vuorovaikutteisesti tietoon perustuen ja helposti lähestyttävästi.

Ydinosaamistamme ovat oppiminen, innovaatiot ja vaikuttaminen. Nojaamme työssämme tutkimukseen ja uusimpaan tietoon. Kehitämme jatkuvasti käytännönläheisiä innovaatioita hankkeissamme Suomessa ja maailmalla.

Viestintää ja vaikuttamistyötä

Julkaisemme kahta kaikille avointa oppimisen mediaa: Aikuiskasvatus-tiedelehteä ja englanninkielistä aikuiskoulutuksen mediaa Elm Magazinea.

Lisäksi vastaamme Etelä-Helsingin kansalaisopiston ja ulkosuomalaisten lasten Etäkoulu Kulkurin toiminnasta sekä Euroopan aikuiskoulutusjärjestön EAEA:n (European Association for the Education of Adults) viestinnästä.

Kvs-säätiö julkaisee myös keskustelunkäynnistäjäksi Sivistyksen pelottomat -blogia. Se lataa rohkeita ajatuksia arjesta ja sivistyksestä, analyyttisesti ja asenteella.

Eettiset periaatteemme

Säätiön eettiset periaatteet linjaavat arkityötämme ja kannustavat myös yhteistyökumppaneitamme toimimaan periaatteiden mukaisesti.

Graafinen kuva kuudesta eettisestä periaatteesta.

Säätiön hallinto

Kvs-säätiön hallituksen tehtävänä on johtaa säätiön toimintaa. Hallituksen esittelijänä toimii säätiön toimitusjohtaja.

Valtuuskunta ohjaa ja seuraa säätiön toimintaa ja nimittää säätiön hallituksen. Valtuuskunta kokoontuu sääntömääräisesti kerran vuodessa ja siihen kuuluu 18 jäsentä. Valtuuskunnan jäsenistä enintään kuusi kutsutaan vapaan sivistystyön oppilaitosmuotojen piiristä.

Tutustu säätiön hallintoon ja sääntöihin.

Visiomme

Visiomme on yhteiskunta, jonka perusta on arkisivistys.

Arvomme

Yhteisöllisyys
Luomme vuoropuhelun ja yhdessä oppimisen mahdollisuuksia.

Vastuullisuus
Toimimme avoimesti ja kunnioitamme toisia sekä luontoa. Edistämme tasa-arvoa.

Uteliaisuus
Kyseenalaistamme käytäntöjä ja luomme uusia ratkaisuja.

Toimintamme painopisteet

Ekososiaalisuus

Monipaikkaisuus

  • Valtakunnallisen toiminnan kehittäminen (uudet kumppanuudet)
  • Palveluidemme digitaalinen saavutettavuus
  • Oppivien yhteisöjen edistäminen (mm. Unesco Learning Cities -yhteistyön käynnistäminen)

Globaali toiminta

  • Medialukutaidon ja elinikäisen oppimisen edistäminen
  • Oppimisen mahdollisuudet poikkeusoloihin (erityisesti etäkoulumalli)
  • UNESCOn Confintea* VII 2022 (vaikutukset Kvs:n toimintaan arvioidaan syksyllä 2022)
  • EU:n New European Agenda for the Adult Education 2022-2030

Vuosikertomukset

Kvs-säätiön vuosikertomus 2021