Kansanvalistusseura myöntää avustuksia kahdesta rahastosta. Avustushaku avataan toukokuussa ja Kansanvalistusseuran hallitus tekee avustuspäätökset lokakuun loppuun mennessä.

Rahastoista voidaan jakaa avustuksia tavanomaisin ehdoin myös säätiölain tarkoittamalle lähipiirille.

Rahastoja voidaan kasvattaa lahjoituksilla ja testamenteilla sekä rahaston pääoman tuotoilla.

 

Aarno ja Lydia Saarensivun rahaston säännöt

Rahasto on Aarno ja Lydia Saarensivun vuonna 1961 antaman testamenttilahjoituksen pohjalle perustettu sidottu rahasto.

Rahastosta:
• Annetaan avustuksia perusopetuksen opettajien ammatilliseen täydennyskoulutukseen kotimaassa ja ulkomailla.
• Annetaan stipendeinä perusopetuksen oppilaille, jotka lähtötasoonsa nähden ovat menestyneet opinnoissaan
• Annetaan avustuksia perusopetuksessa olevien oppilaiden opintomenestystä edistävän opinto-ohjauksen järjestämiseen.

Jaettavista varoista annetaan ensiksi mainittuun tarkoitukseen 1/10 ja loput jälkimmäiseen tarkoitukseen.

Lyyli Henrikssonin rahaston säännöt

Rahasto on Lyyli Henrikssonin vuonna 1974 antaman testamenttilahjoituksen pohjalle perustettu sidottu rahasto.

Rahastosta annetaan avustuksia jatko-opintoihin. Ensisijaisesti avustukset jaetaan Karijoen kunnan peruskoulua käyneille oppilaille, mutta voidaan jakaa myös muualta kotoisin oleville peruskoulun jälkeisiä opintoja varten.

Takaisin