Sivistystä rakentamassa

Kansanvalistusseura (KVS) on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sivistysjärjestö, aikuiskoulutuksen asiantuntija ja palvelujen tuottaja. Edistämme elinikäistä oppimista.

Kansanvalistusseuralle sivistys tarkoittaa oppimista, uteliaisuutta, empatiaa, suvaitsevaisuutta ja ympäristöstä huolehtimista. Sivistys on vastuuta maailmasta ja kasvamista aikuisuuteen, ihmisyyteen ja yhteiskuntaan.

Työskentelemme oppimisen asiantuntijana ja palvelujen tuottajana. Teemme elinikäisen oppimisen vaikuttamistyötä  Suomessa ja maailmalla. Edistämme sivistynyttä ja moniäänistä keskustelua, joka pohjautuu kriittiselle ajattelulle ja tutkitulle tiedolle.

KVS on perustettu vuonna 1874.

Visiomme

Luomme yhteiskuntaa, jonka tärkein arvo on sivistys. Unelmamme on, että jokaisella on mahdollisuus oppia läpi elämän ja elää toisia ja ympäristöä kunnioittaen.

Arvomme

Yhteistoiminta

Luomme vuoropuhelun paikkoja ja tiloja, perustelemme sivistystä yhteiskunnan tärkeimpänä arvona sekä uudistamme sivistysajattelua.

Vastuullisuus

Työskentelemme vastuullisesti, mikä näkyy läpinäkyvyytenä sekä ihmisten ja luonnon kunnioittamisena.

Yhdenvertaisuus

Toimimme yhdenvertaisuuden puolesta ja edistämme koulutuksellista tasa-arvoa sekä kaikkien mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.

Uudelleen ajattelu

Kyseenalaistamme ja ajattelemme uudelleen, jotta voimme puuttua epäkohtiin ja hakea niihin ratkaisuja.

Takaisin