Sivistystä rakentamassa

Työskentelemme aikuiskoulutuksen asiantuntijana ja palvelujen tuottajana. Julkaisemme, tiedotamme ja koulutamme. Osallistumme vapaan sivistystyön ja aikuiskasvatuksen vaikuttamistoimintaan sekä kansainväliseen yhteistyöhön.

Vahvuutemme on, että ennakoimme, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja toteutamme tehtäväämme sen mukaisesti. Pidämme tiukasti kiinni arvopohjastamme.

Verkostoidumme, teemme yhdessä muiden kanssa, herättelemme, haastamme ja keskustelutamme.

Visiomme

Luomme yhteiskuntaa, jonka tärkein arvo on sivistys. Unelmamme on, että jokaisella on mahdollisuus oppia läpi elämän ja elää toisia ja ympäristöä kunnioittaen.

Arvomme

Yhteistoiminta

Luomme vuoropuhelun paikkoja ja tiloja, perustelemme sivistystä yhteiskunnan tärkeimpänä arvona sekä uudistamme sivistysajattelua.

Vastuullisuus

Työskentelemme vastuullisesti, mikä näkyy läpinäkyvyytenä sekä ihmisten ja luonnon kunnioittamisena.

Yhdenvertaisuus

Toimimme yhdenvertaisuuden puolesta ja edistämme koulutuksellista tasa-arvoa sekä kaikkien mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan.

Uudelleen ajattelu

Kyseenalaistamme ja ajattelemme uudelleen, jotta voimme puuttua epäkohtiin ja hakea niihin ratkaisuja.

Takaisin