Lyyli Henrikssonin rahasto

Kansakoulun opettaja Lyyli Henrikssonin rahasto jakaa Karijoen kansakoulusta valmistuneille apurahoja jatko-opintoihin.  Tällä hetkellä rahasto  jakaa 150 euron suuruisia stipendejä Karijoen kunnan peruskoulusta valmistuneiden oppilaiden jatko-opintojen tukemiseen. Stipendit jaetaan oppilaille, jotka ovat kehittäneet eniten omaa osaamistaan suhteessa lähtötasoon. Saajan tai saajat valitsee Karijoen koulu yhdessä Kristiinanseudun koulun kanssa. Stipendit jaetaan vuosittain koulun kevätjuhlassa.

Rahaston säännöt uudistetaan marraskuussa 2018 ja keväällä 2019 avataan uusi haku.

Aarno ja Lydia Saarensivun rahasto

Kansakouluntarkastaja Aarno ja hänen vaimonsa Lydia Saarensivun nimeä kantavasta rahastosta jaetaan stipendejä peruskoulun suorittaneiden jatko-opintojen ja eläköityneiden kansakoulun opettajien tukemiseksi. Rahasto jatkaa 1920-luvulla merkittävän lahjoituksen tehneiden Jaakko ja Liina Saaren rahaston perinteitä.

Rahaston säännöt uudistetaan marraskuussa 2018 ja sen jälkeen avataan uusi haku.

 

 

Takaisin