Kvs-säätiö myönsi apurahoja kahdesta lahjarahastostaan

Kansanvalistusseura sr. (Kvs-säätiö) jakoi vuoden 2020 haussa avustuksia ja stipendejä yhteensä 30 000 euroa kahdesta lahjarahastostaan. Avustukset ovat toiminnallisia apurahoja.

‒  Hakemusten laatu oli korkea, ja hakemukset olivat teemoiltaan hyvin ajankohtaisia. Opettajien osaamisen vahvistaminen ja panostus opinto-ohjauksen kehittämiseen on erittäin tarpeellista näinä koronapandemian aikoina, sanoo säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi.

Kvs hallinnoi kahta lahjarahastoa.

Aarno ja Lydia Saarensivun rahastosta myönnetään avustusta perusopetuksen opettajien ammatilliseen täydennyskoulutukseen kotimaassa ja ulkomailla. Rahasto on Saarensivun vuonna 1961 antaman testamenttilahjoituksen pohjalle perustettu sidottu rahasto. Vuonna 2020 Saarensivun rahastosta myönnetään avustusta seuraaviin teemoihin:

  1. Toiminnallinen kieltenopetus erilaisten oppijoiden tukemiseksi sekä opiskelumotivaation ylläpitämiseksi. Tiina Rautiainen, Tampere.
  2. Oppilaiden opintomenestystä edistävän opinto-ohjauksen järjestäminen, tavoitteena perustaa kerho, jossa oppilaat saavat pienryhmäohjausta opiskelutekniikkaan ja tavoitteiden asettamiseen yhdeksännen luokan alussa. AnnaMaija Honkanen, Perniö.
  3. Väitöskirjan loppuunsaattaminen aiheesta Tunnekasvatus koulussa. Sanna Isopahkala, Tampere.

Lyyli Henrikssonin rahastosta jaetaan avustuksia jatko-opintoihin. Se on vuonna 1974 Henrikssonin antaman testamenttilahjoituksen pohjalle perustettu sidottu rahasto. Vuonna 2020 rahastosta myönnetään avustusta seuraavaan teemaan:

  1. Väitöskirja verkko-oppimisen ohjaamisesta; lisää tutkimustietoa ohjauksen tarpeesta, erityisesti opettajan roolista ja tuen muodoista verkkovälitteisessä vuorovaikutuksessa. Virpi Soini, Espoo.

Syrjäytymistä ehkäisevää työtä

Kiiruun koulun opinto-ohjaaja AnnaMaija Honkanen on yksi vuoden 2020 apurahan saajista. Hän halusi perustaa yhdeksäsluokkalaisille ryhmän, jossa peruskoulun päättäneitä kannustetaan kohti jatko-opintoja ja haluamaansa tulevaisuutta.

Honkasen mukaan pienessä ryhmässä on mahdollista paneutua syvällisemmän oppilaan motivaatiotekijöihin, tavoitteisiin ja vahvuuksiin. Hänen ideoimassaan Future-ryhmässä turvataan nuoren polkua jatko-opintoihin ja autetaan kiinnittymään opintoihin.

‒ Minulle on tärkeää, että nuoret saavat hyvät pohjatiedot peruskoulusta, että pärjäävät jatko-opinnoissa. Nuorten on myös tärkeää saada itsetuntoa vahvistavia onnistumiskokemuksia. Kokemus pärjäämisestä kantaa pitkälle. Koulutus ja sivistys ovat syrjäytymistä ehkäiseviä tekijöitä. Voiko tärkeämpää asiaa olla? Honkanen sanoo.

Näin apurahaa myönnettiin vuonna 2020

  • Säätiön hallitus päättää vuosittain rahastoistaan jaettavien summien suuruuden.
  • Hakuaika vuonna 2020 oli 6. toukokuuta – 31. heinäkuuta.
  • Päätöksen avustusten jaosta teki säätiön hallitus syyskuun 2020 kokouksessa.
  • Avustukset jaetaan lokakuun loppuun mennessä.
  • Apurahan hakija voi asua Suomessa tai ulkomailla.

Kansanvalistusseura sr. (Kvs-säätiö) on sitoutumaton sivistyssäätiö ja arkisivistyksen ajatuspaja. Maan vanhin sivistyssäätiö on perustettu vuonna 1874.

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Lauri Tuomi, 050 47 69 977, lauri.tuomi(a)kvs.fi