Kvs-säätiö tukee apurahoin opettajien ammatillista kehittymistä ja kannustaa stipendein peruskoulun oppilaita — vuoden 2023 kohdennettu lisähaku avattu

 Kvs-säätiö tukee apurahoin opettajien ammatillista kehittymistä ja kannustaa stipendein peruskoulun oppilaita — vuoden 2023 kohdennettu lisähaku avattu

Tulevan 150-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Kvs-säätiö käynnistää kohdennetun lisähaun opettajien oppimistavoitteisiin kytkeytyviin vierailuihin Sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Soppeen sekä Yleisradion tuottamaan Aurora-tulevaisuustapahtumaan.

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.) jakoi vuoden 2023 ensimmäisessä haussa avustuksia ja stipendejä yhteensä 22500 euroa kahdesta lahjarahastostaan. Valinnan apurahojen myönnöstä teki säätiön hallitus 30.8.2023. Avustukset ovat toiminnallisia apurahoja, ja jaettavien yksittäisten apurahojen määrä voi olla 200–2 000 euroa.

“Uutena asiana verrattuna aiempiin vuosiin, tämän vuoden apurahahaussa korostui luokanopettajien halu kehittää oppiainekohtaista osaamistaan. Olemme iloisia, että apurahamme voivat näin vahvistaa opettajien ammattitaitoa. Myös oppilaille annetut stipendit edistävät oppimisen tasa-arvoa. Stipendeillä pystyimme kannustamaan myös oppimishaasteita kohdanneita oppilaita”, toteaa Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi.

Samalla Kvs-säätiö käynnistää kohdennetun lisähaun Aarno ja Lydia Saarensivun rahastoon. Lisähaku kohdennetaan perusopetuksen opettajien ammatilliseen täydennyskoulutukseen, joka voi olla:

Lähetä hakemuksesi tämän linkin kautta 30.9.2023 mennessä. Sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Sopen vierailu voi toteutua syksyllä 2023 tai vuoden 2024 aikana.

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.) on sitoutumaton sivistyssäätiö, jonka tarkoituksena on sivistystyön, aikuiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen edistäminen myös Suomen rajojen ulkopuolella. Säätiön ydinosaamista ovat oppiminen, innovaatiot ja vaikuttaminen, jotka nojaavat tutkimukseen ja uusimpaan tietoon. Kvs on perustettu vuonna 1874, ja se on maamme vanhin sitoutumaton sivistyssäätiö.

Kvs-säätiö hallinnoi kahta, perinteikästä lahjarahastoa. Seuraava haku on toukokuussa 2024.

Aarno ja Lydia Saarensivun vuonna 1961 antaman testamenttilahjoituksen pohjalle perustetusta rahastosta myönnetään perusopetukseen kytkeytyviä apurahoja:

  • perusopetuksen opettajien ammatilliseen täydennyskoulutukseen kotimaassa ja ulkomailla
  • perusopetuksen oppilaille, jotka lähtötasoonsa nähden ovat menestyneet opinnoissaan
  • perusopetuksen oppilaiden opintomenestystä edistävän opinto-ohjauksen järjestämiseen.

Lyyli Henrikssonin vuonna 1974 antaman testamenttilahjoituksen pohjalle perustetusta rahastosta myönnetään apurahoja jatko-opintoihin. Ensisijaisesti apurahat jaetaan Karijoen kunnan peruskoulua käyneille oppilaille, mutta apurahoja voidaan jakaa myös muualta kotoisin oleville peruskoulun jälkeisiä opintoja varten.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Toimitusjohtaja Lauri Tuomi, 050 476 7977, lauri.tuomi(at)kvs.fi