Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi nimetty Suomen Unesco-toimikuntaan – monikriisiaikana rauhan ja kansojenvälisen yhteistyön edistäminen on erityisen tärkeää

 Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi nimetty Suomen Unesco-toimikuntaan – monikriisiaikana rauhan ja kansojenvälisen yhteistyön edistäminen on erityisen tärkeää Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi

Unesco on Yhdistyneiden kansakuntien itsenäinen erityisjärjestö, jonka tarkoituksena on kasvatuksen, tieteen ja kulttuurin avulla edistää rauhaa ja kansojenvälistä yhteistyötä. Unesco on YK-järjestöistä ainoa, jonka toimintaa tukevat kansalliset toimikunnat. Valtioneuvosto nimesi 2.3.2023 Suomen toimikunnan seuraavalle nelivuotiskaudelle 2023-2026.

“Olen todella kiitollinen valinnastani toimikuntaan. Elämme monikriisiaikaa, jolloin Unescon tehtävä rauhan ja kansojen välisen yhteistyön edistäjänä korostuu erityisesti. Varsinkin koulutussektorin näkökulmat ja elinikäinen oppiminen ovat teemoja, joihin voin antaa vahvan panokseni”, toteaa Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi.

Unesco-toimikunta on kansallinen neuvoa-antava asiantuntija- ja yhteistyöelin Unescoon liittyvissä kysymyksissä. Sen ensisijaisena tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä Unescon ja Suomen välisten yhteyksien hoidossa sekä antaa ministeriölle ja valtioneuvostolle lausuntoja mm. Unescon yleiskokouksen ja hallintoelinten sekä muiden Unescon järjestämien kansainvälisten asiantuntijakokousten päätöksistä ja suosituksista. Lisäksi toimikunnan tehtäviin sisältyy vaikuttaminen ja osallistuminen ohjelma-asioiden valmisteluun. Myös Unescon päämäärien ja toiminnan tunnettuuden lisääminen Suomessa on osa toimikuntatyötä. Unesco-toimikuntien välillä erityisesti pohjoismainen yhteistyö on tiivistä.

“Unesco-yhteys on ollut meillä Kvs-säätiössä jo aktiivinen. Etäkoulumme Kulkuri on maailman ainoa verkkokoulu, joka on saanut ns. Unesco-koulustatuksen ja toimii tässä verkostossa edistämässä kestävää kehitystä. Lisäksi minulla oli kunnia olla Suomen delegaation jäsen, kun Unescon jäsenmaat linjasivat elinikäisen oppimisen seuraavia kahtatoista vuotta CONFINTEA VII -konferenssissa Marokossa kesällä 2022”, kuvaa Lauri Tuomi.

Unesco-toimikunnan puheenjohtaja on professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Kvs-säätiön (Kansanvalistusseura sr) toimitusjohtaja Lauri Tuomen lisäksi muita jäseniä ovat ylijohtaja Elina Anttila Suomen kansallismuseosta, erityisasiantuntija Robin Harms yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta, demokratia ja osallisuus –teeman johtaja Veera Heinonen Sitrasta, erikoistukija Anna Kanerva Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporesta, kouluneuvos Jorma Kauppinen Opetushallituksesta, akatemiasihteeri Jaakko Kuosmanen Suomalaisesta Tiedeakatemiasta, toiminnanjohtaja Helena Laukko Suomen YK-liitosta, toiminnanjohtaja Anna Munsterhjelm Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:stä, kehityspäällikkö Päivi Pohjolainen Turun kaupungilta ja varapuheenjohtaja Thomas Slätis Toimittajat ilman rajoja – Suomi ry:stä.

Lisätietoja

Lauri Tuomi, toimitusjohtaja, Kvs-säätiö, lauri.tuomi(a)kvs.fi, +358 40 4769977