KVS:n toimitusjohtajana aloittava Lauri Tuomi: ”Aikamme peräänkuuluttaa sivistystä ja elinikäistä oppimista”

 KVS:n toimitusjohtajana aloittava Lauri Tuomi: ”Aikamme peräänkuuluttaa sivistystä ja elinikäistä oppimista” Kvs-säätiön toimitusjohtaja Lauri Tuomi

Kansanvalistusseuran (KVS) toimitusjohtajaksi on valittu kauppatieteiden tohtori Lauri Tuomi. Hän aloittaa tehtävässään 1. helmikuuta 2019.

Vapaa sivistystyö ja kansanvalistus ovat Tuomen mukaan erittäin ajankohtaisia.

– Oppiminen itsessään on tärkeää ja luo eväitä hyvään elämään. KVS on ollut uranuurtaja elinikäisen oppimisen ja sivistyksen edistäjänä ja innovoijana. Uskon, että tuon mukanani tuoreita eväitä ja osaamista tämän kunniakkaan työn jatkamiseen.

Yli 140-vuotisen historiansa aikana sivistysjärjestö Kansanvalistusseura on luonut Suomeen kirjastolaitosta, yleisradiotoimintaa, opettajankoulutusta ja läpi maan ulottuvaa kirjeopistoa. Viime vuosina toiminta on suuntautunut aikuisten taitojen, kuten medialukutaidon, lisäämiseen sekä julkaisutoimintaan ja digitaaliseen oppimiseen.

Tulevaisuudessa Tuomi enteilee sivistysjärjestölle tehtävää myös koulutusviennin toimijana ja koulutuksen kentän aktivoijana. Etenkin digitaaliset oppimisen innovaatiot ja kansainvälisyys ovat tulevalle toimitusjohtajalle tärkeitä.

– Kaikkialla maailmassa toimiva säätiön ylläpitämä Etäkoulu Kulkuri on erinomainen esimerkki siitä, mitä annettavaa Kansanvalistusseuralla on Suomen koulutussektorin uudistumiseen. Digitalisaation pedagoginen hyödyntäminen luo lapsille ja nuorille aivan uusia oppimisen mahdollisuuksia.

KVS:n osaamista tarvitaan maailmalla

Lauri Tuomi on aiemmin työskennellyt aikuiskoulutuksen ja korkea-asteen johtotehtävissä, viimeisimpänä Opetushallituksessa.

Hän on toiminut johdon ja organisaatioiden strategisen osaamisen kehittäjänä, ja hänellä on taustaa kansainväliseltä koulutuskentältä. Tuomi on muun muassa johtanut Suomen koulutusviennin kansallista Education Finland -ohjelmaa. Lisäksi hän on toiminut KVS:n hallinnon tehtävissä.

– Kansanvalistusseura on hallintoneuvoston, hallituksen ja strategiatyön kautta minulle tuttu. Osaavan henkilöstön kanssa on mukava jatkaa siitä, mihin eläkkeelle jäävä toimitusjohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski on toimintaa johtanut.

Tuomi aloittaa tehtävässään muutosten kaudella. Kansanvalistusseuran toiminta kasvaa, ja vuoden 2019 aikana valmistellaan muun muassa yhdistymistä Etelä-Helsingin kansalaisopiston kanssa. Se luo uusia mahdollisuuksia elinikäisen oppimisen innovaatioihin ja opettajuuden pedagogiseen kehittämiseen.

– Tätä kaikkea osaamista tarvitaan myös maailmalla.

Lauri Tuomi

  • syntynyt 1966
  • kauppatieteiden tohtori, opettajan pedagoginen pätevyys
  • ollut muun muassa aikuiskoulutussektorin toimiala- ja aluejohtaja, vararehtori Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, toimitusjohtaja ja perustaja Profitmakers Oy:ssä sekä ohjelmajohtaja Opetushallituksessa
  • ollut seuraavissa luottamustehtävissä: Kansanvalistusseura hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen sekä hallituksen puheenjohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmät (Team Finland Knowledge -verkoston ohjausryhmä, Kehitysmaita tukevan opetusalan yhteistyön tiivistäminen Suomen vastauksena globaaliin oppimisen kriisiin -työryhmä), kauppatieteellisen yhdistyksen hallitus, Fountain Park Oy hallitus.

Kuva: Karoliina Knuuti, KVS.

Lisätiedot:

toimitusjohtaja (28.2.2019 saakka) Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, 050 563 4671, pirkko.ruuskanen-parrukoski(a)kvs.fi

viestintäpäällikkö Annu Griñan, 040 7594532, annu.grinan(a)kvs.fi