Skip to Content
Perhe maailmalla

Avioero ulkomailla

Julkaistu:

Avioero hoidetaan pääsääntöisesti siinä maassa, jossa puolisot asuvat. Jos toinen puoliso on muuttanut pois, avioero hoidetaan puolisoiden viimeisessä yhteisessä asuinmaassa. Oikeus-paikalla on suuri merkitys eri maiden lainsäädännöllisten erojen vuoksi.

Suomessa eron saa kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen. Jos puolisot ovat asuneet erillään yli kaksi vuotta, eron saa heti. Monessa muussa maassa avioeroprosessin hoitaminen vaatii lakimiehen ja saattaa kestää useita vuosia.

Yhdessä maassa myönnetty avioero tunnustetaan laajalti muuallakin. Mikäli puolisoilla on omaisuutta useassa eri maassa, vaikkapa kiinteistöjä, sitä useamman maan viranomaisille tulee käännättää asiakirjoja.
Euroopan Unionin tasolla on luotu pelisäännöt sille, minkä maan tuomioistuin voi avioerohakemuksen käsitellä ja minkä maan lakia avioeroon sovelletaan. EU:n alueella puolisot voivat hakea asumuseroa tai avioeroa yhdessä yhteisellä hakemuksella tai toinen puolisoista voi tehdä hakemuksen yksin. EU-sääntöjen soveltamisessa ei ole merkitystä sillä, onko toinen puolisoista EU:n ulkopuolisen maan kansalainen.

Avioerohakemuksen voi tehdä jollekin seuraavista tuomioistuimista

  • puolisoiden yhteisen asuinmaan tuomioistuin
  • jos puolisot eivät asu samassa maassa, viimeisen yhteisen asuinmaan tuomioistuin, jos toinen puolisoista vielä asuu kyseisessä maassa
  • toisen puolison asuinmaan tuomioistuin, jos puolisot tekevät yhteisen hakemuksen
  • oman asuinmaan tuomioistuin, jos
    • olet asunut maassa ainakin puolen vuoden ajan välittömästi ennen hakemuksen tekemistä ja olet kyseisen maan kansalainen
    • et ole asuinmaasi kansalainen, hakemuksen voi tehdä, kun olet asunut maassa ainakin vuoden välittömästi ennen hakemuksen tekemistä
  • Joissain EU-maissa puolisot voivat tehdä oikeuspaikkaa koskevan sopimuksen ylläkerrotuista vaihtoehdoista. Puolisot voivat sopia, minkä maan lakia sovelletaan avioeroon.

Oikeuspaikojen ”edullisuutta” voi vertailla – se, joka ensiksi ehtii tekemään erohakemuksen, saa valita tuomioistuimen. Kun avioero on vireillä yhdessä tuomioistuimessa, toisen maan tuomioistuin ei voi eroa enää käsitellä. Tuomioistuin, joka käsittelee avioeron, voi käsitellä myös omaisuuden jakoa ja lasten huoltajuutta koskevat asiat, mutta ei ehkä saman maan lain mukaan vaan esimerkiksi kansalaisuusvaltion lain mukaan.

Kansalaisuusperiaate

Kansalaisuusperiaate on omaksuttu Haagin sopimuksessa v. 1970 (Hague Convention on Recognition of Divorces and Legal Separations 1970). Avioeroa voi aina hakea siinä valtiossa, jonka kansalainen on. Kansalaisuus voi myös vaikuttaa siihen, minkä maan lain mukaan pesänjakaja toimittaa omaisuuden jaon. Eri maissa on erilaiset säännöt omaisuuden jaon ja puolison tulojen, varojen ja taloudellisten tarpeiden huomioimisessa.

Sovinnollisuus säästää

Aina kannattaa olla yhteydessä perheoikeuteen ja avioeroihin erikoistuneeseen lakimieheen ennen avioerohakemuksen tekemistä. Avioero, omaisuuden ositus ja puolison elatus perustuvat siviilioikeudelliseen sopimukseen. Mikäli eroavat puolisot ovat sovinnollisia, he voivat säästää aikaa ja rahaa avioeroprosessissa.

Teksti: varatuomari Anne Nikula

Kuva: Chris Knight/Unsplash

Jaa artikkeli
Back to top