Skip to Content
Perhe maailmalla

Parisuhde kolmantena ulkomaille muuttaessa

Julkaistu:

Ulkomaille lähtemiseen sisältyy monesti ristiriitaisia tunteita ja motivaatioita, kummallakin puolisolla omansa. On innostavia ja kiinnostavia puolia mutta myös epäselviä, turhauttavia, jännittäviä, jopa pelottavia elementtejä.

Maailmalle muutto ei sinänsä ole parisuhteelle kielteinen tai myönteinen asia. Elämä ulkomailla voi sekä vahvistaa että vaikeuttaa parisuhdetta. Tietoisilla päätöksillä voi tehdä paljon hyvää.

Kaikki alkaa yhdessä päätetystä lähtemisestä

Lähtemistä mietittäessä hyviä kysymyksiä yhteisessä keskustelussa ovat esimerkiksi:

  • Mitä lähteminen tarkoittaa sinun elämäsi kannalta?
  • Mitä lähteminen tarkoittaa parisuhteellemme?
  • Millaisista motivaatioista olemme tietoisia?
  • Mitä erilaisia tunteita niihin liittyy?
  • Miten me yksilöinä kestämme ja käsittelemme stressiä ja vaikeuksia?
  • Kuinka parisuhteemme on tähän asti kestänyt vaikeuksia?
  • Miten selvitämme erimielisyyksiä?
  • Millaisia haaveita lähtemiseen liittyy?

Omista tunteista ja tarpeista kertominen on parisuhteen kannalta tärkeä taito. Yhtä tärkeä taito on hyväksyvä kuuntelu: kyky kuunnella toisen kertomaa keskeyttämättä, omat tunteensa kuuntelun ajaksi mahdollisimman vaimeiksi painaen. Halu oikeasti ymmärtää toisen kertomaa.

Omia tuntemuksia on hyvä yrittää sanoittaa mahdollisimman paljon yhdessä. Tietoiseen ja pohdittuun päätökseen on helpompi jatkossakin sitoutua, ja toimia päätöksen onnistumisen puolesta ulkomailla ollessakin.

Vaikeuksia tulee varmasti

Ulkomailla toinen puoliso on usein uudessa haastavassa työssä, toinen valitsee kotona olemisen – tai suostuu siihen. Tällainen muutos toisi haasteita myös kotimaassa asuessa. Nyt lisänä tulevat eksoottiset mausteet uudesta yhteiskunnasta, kulttuurista ja tavoista

Vaikeuksia tulee aina, tulisihan niitä elämässä muutenkin. Tärkeää on, kuinka niistä selvitään yhdessä. Vaikeuksia ei kannata yrittää vähätellä tai piilotella. Kannattaa valittaa, kun siltä tuntuu, ja käsitellä sillä tavoin vaikeita tunteita. Molemminpuolinen kannustaminen, kyllä tästä selvitään –asenne luo uskoa parisuhteeseen ja sitä kautta turvallisuutta molemmille. Yhteydenpito Suomeen on nykyisin monista maista helppoa, joten puoliso ei onneksi ole ainoa tuki.

Vaikeudet muuttuvat parisuhteen vaikeuksiksi vasta, jos niistä yritetään selvitä kumppaneiden yhteyttä tuhoavilla tavoilla; syyttelemällä, arvostelemalla, raivoamalla, mitätöimällä tai vetäytymällä. Vaikeuksista hyvällä tavalla selviämisessä auttavat samat keinot kuin lähtöpäätöstä tehtäessä: omista tunteista ja tarpeista kertominen, toisen kuuntelu, yhteinen pohdinta ja päätöksenteko.

Alleviivaa ilot

Erilaiset hyvät parisuhdeteot ovat tärkeitä: kahdenkeskiset hetket, eroottisen ja seksuaalisen vireen ylläpitäminen, yhteinen elämän ihmettely ja vaikkapa hääpäivän juhlistaminen vahvistavat me-henkeä.

On syytä muistaa myös iloita uudesta asuinmaasta! Muistaa haaveet, jotka liittyivät lähtemiseen ja mahdollisuuksien mukaan pyrkiä toteuttamaan niitä, myös parina.

Takaisin palaaminen on parisuhteelle uusi vaihe, jossa tarvitaan samoja perusparisuhdetaitoja: omista tunteista ja tarpeista kertomista, toisen empaattista kuuntelua ja asioiden miettimistä myös parisuhteen kannalta.

Mari Kinnunen

Kirjoittaja on perheneuvoja, psykoterapeutti ja seksuaaliterapeutti. Hän vietti viisi vuotta kotiäitinä Saksassa ja nuo vuodet lujittivat parisuhdetta sekä kasvattivat ihmisenä.

Kuva: Daniel Cheung/Unsplash

Jaa artikkeli
Back to top