Skip to Content
Sivistyksen pelottomat

Koulutus voi antaa turvaa ja jatkuvuutta kriisien keskellä

Julkaistu:

Olli-Pekka Heinosella on poikkeuksellinen näköala globaaliin koulutusalaan.

International Baccalaureate (IB) on kansainvälinen järjestö, joka hallinnoi IB-tutkintoa ja koulutusohjelmia 3–19-vuotiaille lapsille ja nuorille.

IB:n pääjohtajana Heinonen vastaa toiminnasta, jonka piirissä oppilaita ja opiskelijoita yli 150 maassa. Aikaisemmin Heinonen työskenteli Opetushallituksen pääjohtajana. Hän toimii myös Kvs-säätiön valtuuskunnan varapuheenjohtajana.

Työssään Heinonen on tottunut maailmanlaajuiseen toimintakenttään, jota useat kriisit saattavat koskettaa yhtä aikaa. Kysyimme häneltä, miten koulutus voi parhaiten tukea rauhan rakentamista.

Millaisia eettisiä periaatteita noudatatte?

Kaikki tekemisemme lähtee IB:n missiosta, jonka taustat ovat toisen maailmansodan jälkeisessä todellisuudessa ja ajatuksessa, että me kaikki maailman ihmiset jaamme yhteisen ihmisyyden.

IB:n olemassaolon tarkoitus on luoda parempaa ja rauhanomaisempaa maailmaa koulutuksen keinoin.

Ohjelmamme pyrkivät antamaan edellytykset kansainväliseen avarakatseisuuteen, uteliaaseen etsimiseen, laajaan yleissivistykseen ja toisista välittämiseen. Näitä periaatteita noudatamme niin koulutuksen sisällöissä, koulujen toimintakulttuurissa kuin koko IB-yhteisön toimintatavoissa.

Millaista tukea annatte kriisin keskelle joutuneille?

Tuemme kouluyhteisöjä trauman käsittelyssä ja purkamisessa, turvallisten tilojen luomisessa tunteiden käsittelyä varten, tervehdyttävissä käytännöissä sekä sovinnonteon ja konfliktin käsittelyssä.

Autamme viestinnän keinoin koulun ulkopuolisen yhteisön ja koulun välistä vuorovaikutusta.

Tärkeää on myös kanavoida sitä myötätuntoa ja tukea, jota sadat IB-koulut ympäri maailmaa haluavat välittää kriisin keskellä oleville. Kaiken pahan keskellä on ollut liikuttavaa huomata, miten koulutuksen tavoitteiden eläminen todeksi kriisin keskellä on tuonut näkyväksi myös paljon hyvää maailmassa.

Millainen merkitys on sillä, että turvapaikan hakija tai pakolainen pääsee mahdollisimman pian takaisin opintielle?

Sillä on aivan keskeinen merkitys. Koulu kykenee tarjoamaan turvallisen ympäristön vaikeiden tapahtumien ja kokemusten käsittelylle.

Menetysten käsittely ja palautuminen mahdollistuvat, kun opiskelijat voivat tulla kuulluksi, nähdyksi ja kokea turvaa ympärillään.

Ukrainasta paenneet IB-opiskelijat ovat kattavasti löytäneet uusia kouluja ja voivat palata normaaliin, jos ei muuten, niin ainakin opintojen jatkuvuudessa.

Mitä meidän pitäisi oppia tulevaisuutta varten, jotta voisimme luoda paremman maailman?

Olimme jo tottuneet sanomaan, että meidän on opittava menneestä, jotta emme tee samoja virheitä uudestaan. Nyt meidän on osattava kertoa, mitä opittavaa meille kaikille on siinä, mitä tapahtuu tässä ja nyt.

Miten kääntää viha toimijuudeksi synnyttää yhdessä parempaa? Miten käyttää sotaa parempia keinoja käsitellä konflikteja? Miten luopua oikeassa olemisen ehdottomuudesta ihmisyyden ja demokratian kunnioittamiseksi? Ja miten olla leimaamatta ketään sen takia, mihin kulttuuriin ja kansallisuuteen hän on ihmisenä syntynyt?

Jaa artikkeli
Back to top