Skip to Content

Kuva: Antti Sorri. Kuvankäsittely: Kvs-säätiö.

Sivistyksen pelottomat

Sivistys vahvistuu elävillä keskustelun keitailla

Kirjoittajat: Antti Sorri Julkaistu:

Kuva: Antti Sorri. Kuvankäsittely: Kvs-säätiö.

Kukoistaakseen sivistys tarvitsee ajattelua ja dialogia, eläviä ja kaikille avoimia tapahtumia, vuoden tiedeviestijänä palkittu puistofilosofi Antti Sorri kirjoittaa.

Suomalaiset ovat sivistyskansaa: uskomme koulutukseen, tutkittuun tietoon ja elinikäiseen oppimiseen. Sivistyksen saavutukset eivät kuitenkaan ole kallioon hakattuja, kuten vaikkapa verkossa leviävä näennäistiede ja vihapuhe osoittavat.

Sivistys on kykyä omaksua uutta tietoa ja vaihtaa omaksumansa kanta tarvittaessa paremmin perustellulla näkemyksellä. Se on kykyä kohdata toisia ihmisiä, keskustella erilaisista mielipiteistä, erilaisia maailmankatsomuksia ja ihmisyyttä kunnioittaen.

Sivistykseen kuuluu taito vaihtaa omaksumansa kanta tarpeen tullen paremmin perustellulla näkemyksellä.

Kuten antiikin filosofi Sokrates sanoi, oman tietämättömyyden tunnustaminen ei ole heikkoutta. Arvostelukyvyn kasvattamiseksi, itsensä kehittämiseksi ja toisten ihmisten ymmärtämiseksi tarvitaan ajattelua ja dialogia. Ne taas edellyttävät matalan kynnyksen keskustelutapahtumia, joissa ihmiset voivat kokoontua yhteen tiedon ja ajattelun äärelle. Sellainen on Ikaalisten vuosittainen, kaikille avoin Puistofilosofia-viikko, joka järjestetään ensi kesänä jo 14. kerran.

Kohtaamisia valistuksen hengessä

Talkoolaisten, Puistofilosofia-entusiastien, ja kumppaneiden voimin tuotetusta ajattelun ja dialogin festivaalista on kehkeytynyt tapahtuma, jossa voi aistia esiintyjien ja yleisön välisistä keskusteluista innoittuneen valistuksen hengen. Keskusteluja siivittävät musiikki- ja sirkusesitykset, teatteri, elokuvat ja taidenäyttelyt.

Yhteistyökumppaneiden joukko ulottuu Ikaalisten kaupungista paikallisiin yhteisöihin ja yrityksiin ja valtakunnallisiin toimijoihin, kuten Suomen Akatemiaan, Eurooppalaisen filosofian seuraan ja Suomen Filosofiseen Yhdistyksen.

Tapahtumassa voi aistia keskusteluista innoittuneen valistuksen hengen.

Puistofilosofiassa käytyjen keskustelujen aiheiden kirjo on laaja – suosituimpia ovat kuitenkin ihmisyyttä, osallistujien omaa elämää koskettelevat aiheet. Samoin tietoaiheet filosofiasta, historiasta, yhteiskunnasta, luonnontieteistä, kirjallisuudesta ja eri taiteenaloista keräävät runsaan yleisön.

Taustan kiireettömälle pohdiskelulle ja keskustelulle tarjoavat Ikaalisten vanhan kauppalan puistot, viheralueet ja historialliset rakennukset, kauppalaa ympäröivä Kyrösjärvi sekä pikkukaupungin unelias rauha.

Viisipäiväisessä tapahtumassa on vieraillut suuri joukko suomalaisia tieteilijöitä, taiteilijoita, filosofeja ja muita esiintyjiä, edustamiensa alojen ammattilaisia. Vuonna 2023 Puistofilosofia keräsi yli 2 500 hengen yleisön.

Sivistyksen arvostus kasvaa dialogista

Meneillään olevan Sivistyksen teemavuoden hengessä Ikaalisten puistofilosofiassa käsitellään sivistyksen keskeisiä teemoja, kuten kestävää tulevaisuutta, yhdenvertaisuutta, kulttuuria, taidetta ja tiedettä.

Sivistys on parasta lääkettä näennäistieteitä ja vihapuhetta vastaan.

Sivistymme vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Sivistyksen arvostus nousee siitä, että mahdollisimman moni pääsee tiedon äärelle, tapaamaan toisia ja osaksi samaa sivistysihannetta – kokemaan itsensä arvokkaaksi. Sivistys on parasta lääkettä näennäistieteitä ja vihapuhetta vastaan.

Puistofilosofiaa taas heinäkuussa

XIV Puistofilosofia-viikko Ikaalisissa järjestetään 16.–20. heinäkuuta sivistyksen teemoittamana. Se huipentuu Suomen Akatemian kanssa järjestettävään sivistyskeskusteluun, jossa Jakke Holvaksen johdolla keskustelevat filosofit Ilkka Niiniluoto ja Säde Hormio, Eurooppa-tutkija Timo Miettinen ja Menneisyyden jäljillä -podcastin tuottaja Lotta Vuorio.

Tutustu tapahtuman ohjelmaan
Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Antti Sorri Ikaalisten Puistofilosofia-viikkoa järjestävän Puistofilosofia ry:n puheenjohtaja ja Puistofilosofi, jonka Suomen tiedetoimittajain liitto palkitsi vuoden 2024 tiedeviestijänä
Back to top