Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa (2015–2016)

Mediakasvatuksella kansalaistaitoja Palestiinassa -aikuiskoulutushankeella kehitettiin Palestiinalaisalueen järjestötoimijoiden, toimittajien ja julkisen sektorin työntekijöiden viestintätaitoja. Tavoitteena oli edistää kansalaisten oikeutta luotettavaan tietoon ja siten vahvistaa kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä.

Lue lisää

Viestintätaidot ja sosiaalinen media kansalaisopistojen toiminnassa

Viestintä on olennainen osa vapaan sivistystyön ammattilaisen työtä. KVS vastasi aikuiskouluttajien viestintäosaamisen tarpeeseen järjestämällä “Viestintätaidot haltuun opistoarjessa” -koulutuksen yhdessä Ahjolan kansalaisopiston kanssa.

Lue lisää

Somesivistyksen perusteet

KVS ja Etelä-Karjalan kansalaisopisto järjestivät koulutuksen, jolla maahanmuuttajat ja ikääntyneet opiskelivat digiyhteiskunnan arkitaitoja: sosiaalista mediaa ja mediasivistystä.

Lue lisää

Toimittajan opas – Reporter's Guide (2017)

Toimittajan opas auttaa uutisoimaan kehitysmaista monipuolisesti ja ohjaa välttämään stereotypioita. Opas tuotettiin yhdessä Viestintä ja kehitys -säätiö Vikesin ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa. Se on osa Kehityskysymykset haltuun -hanketta, jossa koulutettiin toimittajia käsittelemään monipuoleisesti kehityskysymyksiä mediassa. Opasta voi lukea suomeksi ja englanniksi.

Lue lisää

Mihin menet EU (2017)

Jotain suurta on yhtäkkiä kadonnut”, kertoo Brexitin aiheuttamista tuntemuksistaan Britanniassa asuva suomalainen. Britannian lähtö EU:sta vaikuttaa monilla tavoin unionin ja Suomen tulevaisuuteen. Puolesta ja vastaan asetelman sijaan tarvitaan laajempaa ja syvempää keskustelua EU:n olemuksesta, tulevaisuudesta ja merkityksestä Suomelle. Kansanvalistusseura antaa sytykkeitä keskusteluun Mihin olet matkalla EU -videosarjalla, jossa päästimme kansalaisia ja tutkijoita väittelemään aiheesta.

Lue lisää

Opinsauna (2017–2019)

Opinsauna on Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osaston hanke, jossa kehitetään, pilotoidaan ja arvioidaan kotoutumista tukevaa vapaan sivistystyön toimintaa. Kansanvalistusseuran roolina on olla mediasivistyksen ja deliberatiivisten dialogimenetelmien asiantuntijana ja materiaalien tuotannossa.

Lue lisää

Let Europe Know About Adult Education (2016–2018)

Tietoa aikuiskoulutuksesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista voidaan parhaiten jakaa joukkotiedotusvälineiden avustuksella. Hankkeen koulutuksissa harjoitetaan uutisnenää, hiotaan tiedotteita, kootaan toimivia kampanjoita, opitaan sosiaalisen median tehokasta käyttöä asiakasviestinnässä ja opitaan löytämään sopiva asiantuntija aikuiskoulutuksen viesteihin.

Lue lisää

Maahanmuuttajat mukaan aikuiskoulutukseen – ImplOED (2015–2018)

Implementing Outreach, Empowerment, Diversity (implOED) -hanke helpottaa pakolaisten, maahanmuuttajien ja muiden heikossa asemassa olevien ryhmien saamista aikuiskoulutuksen piiriin. Osallistuminen aikuiskoulutukseen auttaa pakolaisia kotoutumaan ja tulemaan aktiivisiksi kansalaisiksi uudessa elinympäristössään.

Lue lisää

Eurooppa-tietoa ja vertaisoppia verkosta (AE-PRO) (2014–2016)

European Adult Education (Young) Professionals Learning Platform (AE-PRO) -hankkeen tavoitteena oli lisätä erityisesti vasta uraansa aloittavien aikuiskouluttajien tietoutta Euroopan unionista ja luoda eurooppalaisia verkostoja aikuiskouluttajien välille. Hankkeessa kehitettiin aikuiskouluttajille suunnattu vertaisoppimisen verkkoalusta.

Lue lisää

100 askelta Suomen tulevaisuuteen (2015–2017)

Hankkeessa vahvistettiin sivistynyttä ja rakentavaa yhteiskunnallista keskustelukulttuuria. Eri puolilla Suomea ja ulkosuomalaisten parissa käydyissä kansalaiskeskusteluissa pohdittiin yhdessä Suomen tulevaisuutta. Hanke oli osa virallista Suomi 100 -ohjelmaa. Toteuttamiseen osallistui kymmeniä kansalaisjärjestöjä ja kansalaisopistoja maakunnista sekä ulkomailta.

Lue lisää