Kansanvalistusseuran videohankkeet tukevat oppimis- ja opetusinnovaatioiden levittämistä sekä sähköisten oppimisympäristöjen pedagogista hyödyntämistä.

Live & Learn – Audiovisuaalisia tarinoita aikuisoppimisesta

Live & Learn oli Kansanvalistusseuran koordinoima lyhytdokumenttihanke. Hankkeessa tuotettiin yhteensä kahdeksan laadukasta lyhytdokumenttia aikuiskoulutuksesta, vuosina 2015-2016. Lyhytdokumenttien ensi-ilta oli Brysselissä kesäkuussa 2016, ja hanke päättyi elokuussa 2016.

Tuotantokumppanimaat ovat Suomi, Iso-Britannia, Tanska ja Portugali. Lisäksi mukana oli Saksa, jossa ei kuvattu omia tuotantoja, mutta dokumnenteista on tuotettu kuitenkin saksan kielellä tekstitetyt versiot. Kuudes kumppani, EAEA, vastaa osaltaan lyhytdokumenttien levityksestä.

Toinen kunkin maan dokumenteista kertoo innostavan tarinan aikuisopiskelijasta ja se on suunnattu suurelle yleisölle. Toinen puolestaan kertoo tarinan aikuiskasvattajasta ja tarjoaa käytännön ideoita ammatilliseen kehitykseen eurooppalaisille aikuiskouluttajille.

Hankkeen innoittajana on kaksi havaittua tarvetta: tarve lisätä osallistumista aikuiskoulutukseen Euroopassa sekä tarve löytää uusia tapoja jakaa parhaita käytäntöjä Euroopan aikuisopettajien kesken.

Videot levitetään avoimena opetusmateriaalina kumppanien verkkosivuilla ja Vimeossa ja sosiaalisen median kanavissa sekä mahdollisesti mukana olevien maiden kansallisilla televisiokanavilla.

Kumppanit:

  • KVS (Suomi)
  • DEUTSCHER VOLKSHOCHSCHUL-VERBAND EV, DVV (Saksa)
  • NIACE (Iso-Britannia)
  • Dansk Folkeoplysnings Samråd, DFS (Tanska)
  • Kerigma (Portugali)
  • European Association for the Education of Adults (EAEA)

Lisää tietoa EAEA:n sivuilta.
Twitter: #livelearnvideos

 

Opi ja elä -videot

Vuonna 2013 toteutettiin kuusi videotarinaa oppimisympäristöistä, opettajuudesta ja aikuiskasvatuksesta. Opi ja elä -sarjan videoista valmistui suomenkielinen ja englanniksi tekstitetty niin sanottu kansainvälinen versio televisiojakelua varten. Videot saavuttivat Yle TV1:ssä miljoonayleisön alkuvuodesta 2015. Hankkeet toteutettiin opetushallituksen opettajien henkilöstökoulutusrahoituksen turvin.

Vuonna 2014 tuotettiin videot rehtorien johtamistyöstä, opetussuunnitelman uudistuksesta peruskouluissa sekä maahanmuuttajien kotoutumisesta.

Vuonna 2015 videotuotannot opettajien ja oppijoiden kokemuksista jatkuvat viidessä Euroopan maassa. Kansanvalistusseura koordinoi yhteiseurooppalaista hanketta, jonka rahoitus tulee Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta.

Videot ovat katsottavissa Kansanvalistusseuran Vimeo-kanavalla suomeksi ja englanniksi.

Videot on myös saatavilla DVD:nä tilaamalla Kansanvalistusseuran toimistosta.

Takaisin