Eteenpäin työelämässä (2020-2021)

 Eteenpäin työelämässä (2020-2021)

Eteenpäin työelämässä -kurssi kehittää maahanmuuttajien suomen kielen taitoa, jotta heidän on helpompi työllistyä, edetä kohti kokopäivätyötä ja mahdollisesti myös esimiesasemaan. Kurssi kestää syyskuusta 2020 toukokuuhun 2021.

Koulutuksen järjestää Etelä-Helsingin kansalaisopisto, joka on Kvs-säätiön ylläpitämä oppilaitos. Opetuksessa sovelletaan aikuisten perustaito-opetukseen kehitettyä, oppijalähtöistä Kaikkien-mallia. Mallilla  vahvistetaan aikuisten kykyä toimia aktiivisesti osana yhteiskuntaa ja työelämää.

Eteenpäin työelämässä -kurssilla opetellaan suomen kieltä käytännönläheisesti ja otetaan huomioon jokaisen osallistujan oma elämäntilanne ja tarpeet. Yhteistyö työnantajien kanssa auttaa tavoittamaan oppijoiksi myös jo työelämässä olevia maahanmuuttajia, jotka haluavat parantaa kielitaitoaan sekä valmiuksiaan työssä, opinnoissa tai vapaa-ajalla.

Kurssin aihepiirejä ovat muun muassa asiointi verkossa, puhelimessa ja kasvokkain, työmarkkinat, työpaikkakulttuuri, työn ja perheen yhteensovittaminen, asuminen, varhaiskasvatus ja koulu, opiskelumahdollisuudet, harrastukset, hyvinvointi ja ekologinen elämäntapa.

Kun työntekijöiden kielitaito ja työelämäosaaminen parantuvat, heidän on esimerkiksi helpompaa ymmärtää ohjeita ja turvallisuusnäkökulmia. Lisäksi vuorovaikutus ja yhteistyötaidot kehittyvät suhteessa työnantajaan, asiakkaisiin ja työkavereihin. Tämä lisää tuottavuutta ja hyvinvointia työpaikalla.

Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Nina Hjelt
+358 50 471 3820
nina.hjelt(a)kvs.fi