Eurooppa-tietoa ja vertaisoppia verkosta (AE-PRO) (2014–2016)

 Eurooppa-tietoa ja vertaisoppia verkosta (AE-PRO) (2014–2016)

European Adult Education (Young) Professionals Learning Platform (AE-PRO) -hankkeen tavoitteena oli lisätä erityisesti vasta uraansa aloittavien aikuiskouluttajien tietoutta Euroopan unionista ja luoda eurooppalaisia verkostoja aikuiskouluttajien välille. Hankkeessa kehitettiin aikuiskouluttajille suunnattu vertaisoppimisen verkkoalusta.

Verkkoalustalla järjestettiin verkkokursseja aikuiskoulutuspolitiikasta ja aikuiskoulutuksen järjestämisestä eri Euroopan maissa. Lisäksi kursseja tarjottiin esimerkiksi kestävän kehityksen teemoista. Verkkoalustalla oli mahdollista suorittaa kokonainen koulutusohjelma eurooppalaisesta aikuiskoulutuksesta. Kursseille osallistui yhteensä yli 600 aikuiskouluttajaa eri Euroopan maista. Hanke onnistui myös luomaan

Kansanvalistusseura osallistui hankkeen verkkokurssien suunnitteluun ja vastasi hankkeen viestinnästä.

Linkit

Hankkeen verkkosivu