Kielikukkanen (2020-2021)

 Kielikukkanen (2020-2021)

Miten tulevaisuuden opistossa opiskellaan vieraita kieliä? 

Kielikukkanen-projektissa tutkitaan, kokeillaan ja muutetaan vallitsevaa ajattelutapaa ja toimintamalleja vieraiden kielten kurssisuunnittelussa. Asiakkaiden tarpeita vastaavat monimuotoiset kurssit lisäävät kielten opiskelun saavuttavuutta ja opiskelun mielekkyyttä. Kieltenoppiminen rikastuttaa oppijoiden elämää sekä suomalaisen yhteiskunnan kielivarantoa. 

Kielikukkanen-projektin kohderyhmänä ovat kansalais- ja työväenopistoissa toimivat kieltenopettajat. 

Opetushallituksen rahoittaman hankkeessa on tarkoitus kehittää uusia malleja kurssisuunnitteluun tueksi yhdessä viiden eri puolilla Suomea toimivan kansalaisopiston kanssa. Nämä mallit hyödyntävät asiakaslähtöistä ajattelua ja digitaalisuuden eri muotojaTämän lisäksi jaetaan ajatuksia ja ideoita muiden kansalais- ja työväenopistokentällä kielten kanssa toimivien kanssa, pohditaan kurssien osaamisperusteisuutta ja kehitetään kentän verkostoitumista muiden oppilaitostyyppien kanssa. Näillä toimilla pyritään helpottamaan kieltenopiskelijoiden oppimispolkua eri oppilaitosten välillä.   

Lisätietoja: 

  • Etelä-Helsingin kansalaisopisto/Kansanvalistusseurasuunnittelija Marja Juhola, + 358 40 940 2849marja.juhola(at)kvs.fi 
  • Kalliolan kansalaisopisto, kieltenopettaja Anna-Riitta Niemelä, anna-riitta.niemela(at)helsinki.fi
  • Kuopion kansalaisopistokoulutussuunnittelija Marjo Markkanen, +358 44 718 4721, marjo.markkanen(at)kuopio.fi 
  • Vasa Arbiskielten suunnittelijaopettaja Marika Boström, +358 40 619 4788marika.bostrom(at)edu.vaasa.fi 
  • Vaasa-opistokielten suunnittelijaopettaja Sari Isokangas, sari.isokangas(at)edu.vaasa.fi