Let Europe Know About Adult Education (2016–2018)

 Let Europe Know About Adult Education (2016–2018)

Tiedotteet, artikkelit ja kampanjat joukkoviestimissä ja sosiaalisessa mediassa ovat tutkimusten mukaan aikuisoppijoiden ja aikuiskouluttajien kohderyhmän parhaiten tavoittavat viestinnän keinot. Hankkeen tavoitteena on kohentaa aikuiskasvatuksen ammattilaisten viestinnällisiä ja journalistisia taitoja sekä kasvattaa tietämystä elinikäisestä oppimisesta Euroopassa.

Hankkeen koulutuksissa harjoitetaan uutisnenää, hiotaan tiedotteita, kootaan toimivia kampanjoita, opitaan sosiaalisen median tehokasta käyttöä asiakasviestinnässä ja opitana löytämään sopiva asiantuntija aikuiskoulutuksen viesteihin. Hanke toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisenä vuonna tuotetaan Journalism for adult educators-työkalupakki, Journalism and literacy -simulaatiopeli, Journalism for adult educators -sähköinen oppimisalusta ja hankkeen käsikirja. Toisena vuonna tuotteita testataan hankekumppanien kotimaissa ja tuotteita jatkokehitetään. Viimeisena vuonna hankkeessa järjestetään kansallisia levitystapahtumia.

Hankkeessa on kumppaneita kymmenestä eri maasta. Suomessa järjestetään vapaan sivistystyön tiedotuskoulutuksen pilotti 19.3.2018. Tiedote-koulutus

Suomen kansallinen levitystapahtuma järjestetään kesäkuussa 2018 vapaan sivistystyön Sivistysfoorumissa.

Hankesivut: let-europe-know.eu