Let Europe Know About Adult Education (2016–2018)

 Let Europe Know About Adult Education (2016–2018)

Tiedotteet, artikkelit ja kampanjat joukkoviestimissä ja sosiaalisessa mediassa ovat tutkimusten mukaan aikuisoppijoiden ja aikuiskouluttajien kohderyhmän parhaiten tavoittavat viestinnän keinot. Hankkeen tavoitteena on kohentaa aikuiskasvatuksen ammattilaisten viestinnällisiä ja journalistisia taitoja sekä kasvattaa tietämystä elinikäisestä oppimisesta Euroopassa.

Hankkeen koulutuksissa harjoitetaan uutisnenää, hiotaan tiedotteita, kootaan toimivia kampanjoita, opitaan sosiaalisen median tehokasta käyttöä asiakasviestinnässä ja opitaan löytämään sopiva asiantuntija aikuiskoulutuksen viesteihin. Hanke toteutetaan vaiheittain. Ensimmäisenä vuonna tuotetaan Journalism for Adult Educators-työkalupakki, Journalism and Literacy -simulaatiopeli, Journalism for Adult Educators -sähköinen oppimisalusta ja hankkeen käsikirja. Toisena vuonna tuotteita testataan hankekumppanien kotimaissa ja tuotteita jatkokehitetään. Viimeisenä vuonna hankkeessa järjestetään kansallisia levitystapahtumia.

Hankkeessa on kumppaneita kymmenestä eri maasta. Suomessa järjestetään vapaan sivistystyön tiedotuskoulutuksen pilotti 19.3.2018. Tiedote-koulutus

Suomen kansallinen levitystapahtuma järjestetään kesäkuussa 2018 vapaan sivistystyön Sivistysfoorumissa.

Hankesivut: let-europe-know.eu

Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.