Medialukutaidon edistäminen Palestiinassa (2015–2022)

 Medialukutaidon edistäminen Palestiinassa (2015–2022)

Tätä ohjelmaa on tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroista. Tällä sivulla ja sen linkeissä mahdollisesti esitetyt näkemykset eivät edusta ulkoministeriön näkemystä.

Ohjelmassa tuetaan Palestiinan kansalaisyhteiskunnan rakentumista medialukutaitoa ja sen opetusta vahvistamalla sekä tuottamalla opetusmateriaaleja.

Kansalaisjärjestöjen aktiiveille alueella järjestettävillä kursseilla opetetaan esimerkiksi sosiaalisen median käyttöä, faktantarkistusta, journalismin etiikkaa ja itsesääntelyjärjestelmän perusteita sekä turvallisuutta ja suojautumista verkossa. Tavoitteena on edistää alueen väestön oikeutta tietoon ja vahvistaa kansalaisyhteiskunnan ja demokratian toimintaedellytyksiä.

Tuloksia

  • medialukutaitokursseja on järjestetty eri puolilla Länsirantaa (Ramallah, Betlehem, Hebron, Jenin) ja etäkoulutuksena Gazassa
  • vuosina 2015-2016 koulutettiin yhteensä 15:ssa koulutusmoduulissa 272 (osa osallistujista oli samoja henkilöitä) media-alan ammattilaista ja järjestöjen sekä julkishallinnon palveluksessa työskentelevää viestijää
  • vuosina 2019-2020 koulutettiin yhteensä 80 aktiivista kansalaista
  • kouluttajakoulutuksen (ToT; Training of Trainers) on saanut yhteensä 7 palestiinalaista ja 18 suomalaista
  • 20 suomalaista media-alan ammattilaista on toiminut vapaaehtoisena kouluttajana
  • paikallisina pääyhteistyökumppaneina ovat toimineet Media Development Center Birzeitin yliopistolta, Institute for Community Partnership -erillislaitos Betlehemin yliopistolta sekä Jeninin amerikkalainen yliopisto.

Julkaisut ja opetusmateriaalit

Media Literacy for Adults (toimittanut Karoliina Knuuti, 2020), aikuisten medialukutaito-opas, on julkaistu englanniksi (ISBN 978-951-9140-74-2) ja arabiaksi sähköisesti sekä painettuna. Kirja on luettavissa ja ladattavissa pdf-muodossa verkko-osoitteessa mediaguide.fi.

Media Literacy Course Curriculum (editor Anne Tastula, 2020), aikuisten medialukutaitokurssin järjestäjän opas. Opas on ladattavissa pdf-muodossa verkko-osoitteesta mediaguide.fi.

Kahden kansan välissä -blogissamme ohjelmassa työskennellyt henkilöstö ja vapaaehtoiset kertovat kokemuksistaan kehitysyhteistyöstä ja Palestiinasta.

Julkaisut mediassa

Ohjelmassa vuosina 2015-2022 työskennellyt henkilöstö ja vapaaehtoiset ovat julkaisseet mediassa Palestiinaa käsitteleviä juttuja.


Yhteystiedot

Anne Tastula, projektipäällikkö
+358 40 1523 830
anne.tastula(a)kvs.fi