Opistojen osaamisperusteisuuden kehittäminen (2020–2021)

 Opistojen osaamisperusteisuuden kehittäminen (2020–2021)

Osaamisperusteisuus tukee opiskelijan elämän mittaista kehittymistä, elinikäistä oppimista. Vapaassa sivistystyössä saavutettua osaamista tulisi voida hyödyntää osana tutkintoon johtavaa koulutusta.

Opistojen osaamisperusteisuuden kehittämisen tavoite on vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen.

Osaamisperusteisuus on pedagogisen toiminnan lähtökohta. Oppiaine- ja opettamiskeskeisestä pedagogiikasta siirrytään aitoon osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Opetustyö aletaan nähdä oppimisen mahdollistavana, sitä tukevana toimintana. Muutokset vaikuttavat myös kurssikuvauksiin, opetuksen käytännön toteuttamiseen sekä arviointiin.

Osaamisperusteisuus-koulutus

Helsingin yksityiset kansalaisopistot, Helsingin aikuisopisto, Etelä-Helsingin kansalaisopisto ja Kalliolan kansalaisopisto toteuttavat osaamisperusteisuus-koulutuksen yhteisenä henkilöstökoulutushankkeena. Koulutukset pidetään Helsingin aikuisopiston tiloissa tai etänä. Hanketta hallinnoi Kalliolan kansalaisopisto, ja sen rahoittajana toimii Opetushallitus.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osaamisperusteisuusajatteluun sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen vaikutuksiin vapaan sivistystyön opintototeutuksissa: kurssikuvausten laatimisessa, opetuksen käytännön toteuttamisessa sekä arvioinnissa.

Koko koulutuksen laajuus on neljä opintopistettä (4 op), ja se toteutetaan neljänä yhden opintopisteen (1 op) laajuisena koulutusosiona.

Opistojen osaamisperusteisuuden kehittäminen -hankkeen taustalla on Vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen -raportissa (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:46)  asetetut tavoitteet.

Lisätietoja koulutuspäivistä ja niiden sisällöstä

Osaamisperusteisuus-projekti

Yhteystiedot

Kansanvalistusseura: projektipäällikkö Klarika Sander-Komulainen; +358 40 526 6254; klarika.sander-komulainen(a)kvs.fi

Osaamisperusteisuus-projekti