Perhe maailmalla (2019-2021)

 Perhe maailmalla (2019-2021)

Projektin tiedot

Luotettavaa tietoa ulkomailla asumisen tueksi.

Perhe maailmalla on Kansanvalistusseuran ja Suomi-Seuran yhteistyöhanke, jonka tavoitteena on tarjota tietoa ja psykososiaalista tukea ulkosuomalaisperheille.

Ulkomailla asuu noin 300 000 Suomen kansalaista. Ulkomaille muuttaa vuosittain noin 10 000 Suomen kansalaista, joista noin 10 % on alle 14-vuotiaita. Suomesta ulkomaille muuttavien määrä on kasvanut koko 2010-luvun ajan. (Tilastokeskus, 2015)

Perhe maailmalla -projektin kohderyhmänä ovat ulkomailla tilapäisesti asuvat tai ulkomaille muuttoa suunnittelevat suomalaisperheet sekä paluumuuttajat. Kohderyhmään kuuluu perheiden laaja kirjo: yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia (Tilastokeskuksen määritelmä).

Projektin sidosryhmiä ovat mm. Etäkoulu Kulkuri, Familia ry, Kirkon ulkosuomalaistyö, Suomen Merimieskirkko ja ulkoministeriö sekä erityyppiset ulkosuomalaisryhmät kuten esimerkiksi Finnish Women Worldwide ja Suomalaiset Maailmalla Oy.

Projektin verkkosivustolle on koottu lähtö- ja paluumuuttoon sekä ulkomailla asumiseen liittyvää, kohderyhmän kannalta keskeistä tietoa. Projektin blogissa on julkaistu marraskuusta 2019 alkaen artikkeleita 2-3 krt/kk. Projektilla on myös Facebook-sivu. Lisäksi projekti saa käyttää Suomi-Seuran ry:n Instagram-tiliä.

Perhe maailmalla -projektin tarjoamaa psykososiaalista tukea ovat mm. Tositarinoita maailmalta -kokemusillat, somelähettiläiden tuottamat sisällöt projektin kanavissa sekä Kysy asiantuntijalta -sarja. Lisäksi yhteistyössä Etäkoulu Kulkurin kanssa tuotetaan webinaareja.

Yhteystiedot

Kansanvalistusseura
Projektipäällikkö
Milla Holmberg
+358 50 476 3677
milla.holmberg(a)kvs.fi

Viestintäsuunnittelija
Kristiina Andreasson
+358 50 300 2119
kristiina.andreasson(a)kvs.fi

perhemaailmalla.fi
Blogi: perhemaailmalla.fi/blogi
Facebook: facebook.com/perhemaailmalla
Instagram: @suomi_seura