Pilottitutkimus maahanmuuttajanaisten voimaannuttamisesta työelämään (2023-2024)

 Pilottitutkimus maahanmuuttajanaisten voimaannuttamisesta työelämään (2023-2024)

Kvs-säätiön ja Ami-säätiön yhteisessä tutkimushankkeessa selvitetään, miten digiperustaitojen teho-opettamisen avulla voidaan tukea erityisesti maahanmuuttajanaisten työllistymistä.

Eurostatin työvoimatilastojen (2020) mukaan Suomessa asuvien kolmansien maiden kansalaisten naisten työllisyysaste oli 41 prosenttia, kun se suomalaisnaisilla oli 72 prosenttia. Kototietokannan mukaan noin 50 % afrikkalaistaustaisista maahanmuuttajanaisista työllistyy.

Naiset muuttavat usein lastensaanti-iässä, jolloin integroituminen työmarkkinoille viivästyy. Maahanmuuttajanaisten työllisyysaste onkin maahanmuuttajamiesten työllisyysastetta alhaisempi. Työttömyyden taustalla on monia eri syitä: kielitaidon ja osaamisen puutteita tai kohtaamattomuutta työelämän kysynnän kanssa, verkostojen puutetta ja ennakkoluuloja sekä syrjintää rekrytoinneissa.

Myös työmarkkinoiden sukupuolittuminen on ongelma erityisesti naisille.  Tyypillisillä miesvaltaisilla aloilla riittää vähäisempi suomen kielen taito kuin esim. naisten suosimalla hoiva-alalla. Hoiva-alalla myös digitaidot ovat tarpeen; esimerkiksi kotiavustajien työvuorovaraukset otetaan vastaan sähköisesti.

Koulutuksen sisältö ja tavoitteet

Koulutamme hankkeen aikana 30 maahanmuuttajataustaista henkilöä perusdigitaidoissa. Opetus toteutetaan selkosuomeksi, jotta oppilaiden kielitaito vahvistuisi käytännön tekemisen myötä. Koulutus tapahtuu pienryhmissä ja digiopettajan tukena on erityisopettaja.

Oppilaiden itsetunnon ja motivaation kehitystä seurataan koulutuksen edistyessä. Työnhakuun tai opiskeluun innostuvia oppilaita ohjataan henkilökohtaisten uratoiveiden mukaisesti. Tarvittaessa kurssin opettajat voivat tulla oppilaiden tueksi myös ensimmäiseen työhaastatteluun.

Hanketta voidaan laajentaa siten, että mukaan tulee postdoc-tutkija, joka pyytää työnantajilta luvan tuetun työhaastattelun äänittämiseen tarkempaa analyysiä varten. Yhteistyö tutkijan kanssa antaa mahdollisuuksia selvittää esimerkiksi sitä, siirtyykö vanhemman osaaminen vähitellen myös lapsille.

Lisätietoja

Kvs-säätiö
TKI-päällikkö Heidi Kinnunen
p. 0440 999 405
heidi.kinnunen(a)kvs.fi