Sivistystilatyöpajat 2021–2022

 Sivistystilatyöpajat 2021–2022

Sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Sopen suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin 2021–2022 Sivistystilatyöpajat.

Neljässä työpajassa tuotettiin tietoa, näkemyksiä ja kysymyksiä Suomen sivistyksellisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Kasvatusta ja sivistystä tarkasteltiin sekä historian että tulevaisuuden näkökulmasta. Työskentelyn tavoitteena oli lisätä ymmärrystä sivistyksestä yhteiskunnallisena tehtävänä ja etsiä ratkaisuja sen edistämiseen kasvatuksen ja kansansivistyksen kentillä.

Sivistys on sekä yksilöllinen että yhteisöllinen prosessi, jossa ihminen kehittää itseään ja muokkaa ympäröivää kulttuuriaan sekä toisaalta ylittää olemassa olevaa. Sivistyksen on toisaalta nähty jopa olevan kriisissä, mikä näkyy esimerkiksi populismin ja vastakkainasetteluiden nousuna. Työpajoissa hahmoteltiin sivistyksen merkitystä demokratian perustana sekä sitä, miten luomme tulevaa tässä hetkessä. Katse oli kriittinen mutta voimaannuttava.

Työpajoista laaditut raportit löytyvät Projektijulkaisut-otsikon alta.

Kvs-säätiön projektitiimi: Nina Hjelt (projektipäällikkö), Anri Heinonen, Milla Homberg, Jarmo Pykälä, ja Kristiina Andreasson. Työpajojen fasilitoinnista vastasivat Severi Hämäri ja Markus Neuvonen Kriittisestä korkeakoulusta.

Työpajojen teemat

1/Eurooppalainen sivistyskeskustelu – elinikäisen oppiminen ja aikuiskasvatuksen humanistinen perusta, kansainvälinen keskustelu ja viitekehys. Suomalaisessa keskustelussa eurooppalaiset vaikutteet ovat olleet vahvassa asemassa, joten tällä kansainvälisellä keskustelulla on suorat linkit myös suomalaisiin ratkaisuihin.

2/ Sivistys kuuluu kaikille – koulutuksen, kasvatuksen ja muun sivistystyön laajentaminen kaikkien saataville suomalaisessa yhteiskunnassa. Mitkä ovat olleet koulutusjärjestelmämme ja vapaan sivistystyön historian isot visiot ja käännekohdat tasa-arvon edistämiseksi, ja mitkä ovat tulevaisuuden näkymät tässä asiassa? Entä syrjintä ja eriarvoisuus kasvatuksen kentillä?

3/ Sivistyksellä kestävään tulevaisuuteen – rajallinen planeettamme ja muut tulevaisuuden haasteet. Miten ne vaikuttavat sivistystehtävän päämääriin, vai vaikuttavatko?

4/ Sivistyksen monet motiivit – kasvatuksen kentillä kilpailevat intressit. Kasvatuksessa halutaan osin säilyttää ja osin uudistaa yhteiskuntaa. Onko oppimisen tavoitteena yhteiskunnassa käytännössä työelämässä ja kilpailussa hyödynnettävät tiedot, taidot ja osaaminen? Millaisia tulevaisuuden näkymiä kasvatuksen kentällä kilpailevat eri intressit avaavat?

 

Projektijulkaisut

Eurooppalainen sivistyskeskustelu. Raportti asiantuntijaryhmän työskentelystä. Sivistystila-sarja osa 1.
Nina Hjelt, Anri Heinonen, Milla Holmberg (toim.)

Sivistys kuuluu kaikille Raportti asiantuntijaryhmän työskentelystä. Sivistystila-sarja osa 2.
Nina Hjelt, Milla Holmberg (toim.)

Sivistyksellä kestävään tulevaisuuteen. Raportti asiantuntijaryhmän työskentelystä. Sivistystila-sarja osa 3. Nina Hjelt (toim.)

Sivistyksen monet motiivit. Raportti asiantuntijaryhmän työskentelystä. Sivistystila-sarja osa 4. Nina Hjelt (toim.)