Somesivistyksen perusteet (2017—2018)

 Somesivistyksen perusteet (2017—2018)

Digitalisaation kriittinen kysymys on, kuinka pitää kaikki Suomessa asuvat osallisina yhteiskunnassamme. Koulutuksellisena haasteena on yhdistää kansalaisten tekniset taidot uusien teknologioiden haltuunottoon että tiedolliset ja asenteelliset valmiudet toimia verkossa turvallisesti ja muita kunnioittavasti, mediasivistyneesti.

Tähän haasteeseen vastaamaan kehitimme vapaan sivistystyön oppilaitoksille Somesivistyksen perusteet -kurssin . Etelä-Karjalan kansalaisopiston kanssa järjestetyllä pilottikurssilla maahanmuuttajat ja ikääntyneet oppivat opettajilta ja toisiltaan. Heidän rohkeutensa ja taitonsa sosiaalisen median käyttöön lisääntyivät.

Ladattavat materiaalit

Kurssin koulutussuunnitelma ja luentomateriaali on vapaan sivistystyön toimijoiden vapaassa käytössä.  Jos suunnittelet järjestäväsi koulutusta, voit olla myös yhteydessä meihin Kansanvalistusseurassa  ja autamme mielellämme kurssin toteuttamisessa.

Osallistujat oppivat yhdessä ja toisiltaan.