Toimittajan opas – Reporter’s Guide (2017)

 Toimittajan opas – Reporter’s Guide (2017)

Medialla on merkittävä vaikutus ihmisen maailmankuvan rakentumiseen. Jos emme saa tietoa parannuksista, on helppo ajatella, ettei maailmaa voi muuttaa. Tämä johtaa toivottomuuden tunteeseen ja välinpitämättömyyteen kehitysyhteistyötä kohtaan.

Laadukas journalismi vaikuttaa asenteisiin ja antaa monipuolisen kuvan maailman tilanteesta.

Toimittajan opas − Reporter’s Guide on lyhyt johdatus globaalien kehityskysymysten käsittelyyn. Se on laadittu Kansanvalistusseuran, Viestintä ja kehitys -säätiön ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismin oppiaineen välisessä, kansainvälisessä yhteistyöhankkeessa, joka rahoitettiin ulkoasiainministeriön valtionavustuksella järjestöjen kehitys- ja globaalikasvatukseen.

Oppaan tavoitteena on lisätä Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenmaiden kansalaisten ja toimittajien tietoisuutta globaaleista kehityskysymyksistä.

Kuhunkin osioon on koottu käytännön vinkkejä ja kokeneiden toimittajien ja asiantuntijoiden neuvoja. Opasta voi lukea suomeksi ja englanniksi.

Se on osa Kansanvalistusseuran mediaopassivustoa, jossa on myös vuonna 2016 journalismin etiikkaa ja median toimintatapoja käsittelevä Media Guide englanniksi ja arabiaksi.