Verkko-opettajan oppimispolku (2020-2021)

 Verkko-opettajan oppimispolku (2020-2021)

Opettajilla ei usein ole aikaa tai mahdollisuuksia ottaa käyttöön uusia teknologiaperustaisia opetusmenetelmiä. Tulevaisuudessa on kuitenkin tärkeää ymmärtää, miten opettajan rooli muuttuu uusissa ympäristöissä. Samalla on huolehdittava, että digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämisessä otetaan huomioon pedagogiikka ja opettajan työn tarpeet. Tässä projektissa kehitämme opettajien innovaatio-osaamista sekä taitoa luoda sisältöjä, toimia ja opettaa digitaalisissa ympäristöissä.

Kaksiosainen Verkko-opettajan oppimispolku -koulutushanke alkaa yhteiskehittämisprosessilla syksyllä 2020. Kurssin toinen osa, verkkokoulutus, toteutetaan keväällä 2021. Hankkeen tavoitteena on luoda käyttäjien, kouluttajien ja sidosryhmien yhteistyönä kehitetty verkkokurssikokonaisuus ja toimintamalli.

Koulutuksessa opettajat saavat vastauksia ja valmiuksia seuraaviin asioihin:

  • Miten verkossa opitaan yhdessä?
  • Mitkä ovat parhaat työkalut tähän?
  • Miten yhdistetään sopivassa suhteessa toiminta kasvokkain ja verkossa?
  • Mitä on yhteiskehittäminen? Ketkä siihen osallistuvat?
  • Ketkä kaikki tuottavat sisältöjä ja kehittävät metodeja?
  • Millaiseksi sisällöt kannattaa muotoilla verkossa?

Yhteiskehittämistyöpajat syksyllä 2020

Yhteiskehittämisprosessissa määritellään muotoiluajattelun mukaisesti verkkokoulutuksen sisällöt, toteutustavat ja osaamismerkkikriteeristö. Opettajat saavat kokemuksen osallistavasta, tarvelähtöisestä yhteiskehittämisestä ja voivat soveltaa sitä omassa työssään.

Yhteiskehittämistyöpajat on suunnattu peruskoulun, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja vapaan sivistystyön opettajille. Työpajat perustuvat tiimioppimiseen. Tavoitteena on eritaustaisten osallistujien kohtaamisen ja dialogin kautta saavuttaa laaja-alainen ymmärrys verkko-oppimisesta, sen ohjaamisesta ja opettajan työstä digitaalisissa ympäristöissä sekä niiden edellyttämistä opettajien osaamistarpeista. Tämän edistämiseksi työpajoihin osallistuu myös verkkokouluttajia, tutkijoita ja edtech-alan yrittäjiä.

Yhteiskehittämistyöpajoissa hyödynnetään muotoiluajattelun menetelmiä. Valmentajat auttavat osallistujia haastamaan ajatteluaan ja laajentamaan näkökulmiaan mm. ympäristön- ja työrytmin vaihdosten sekä muotoiluajattelun työkalujen avulla. Prosessin aikana tullaan yhteen, työskennellään tiimeinä, jaetaan tuloksia ja tarkastellaan yhdessä opittua.

Työpajojen aikataulu:
28.-29.10.2020: 1. yhteiskehittämistyöpaja
12.11.2020: 2. yhteiskehittämistyöpaja
3.12.2020: 3. yhteiskehittämistyöpaja

Paikka: Yhteiskehittämistyöpajat järjestetään etänä ja niihin on lähiosallistumismahdollisuus Turussa.

Koulutuspaikkoja: Koulutukseen otetaan 20 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opetushallituksen rahoitusehtojen mukaan koulutus on tarkoitettu työssä käyville opettajille.

Hinta: Työpajat ovat Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutushanketta ja osallistujille maksuttomia. Osallistujat vastaavat mahdollisista matka-, majoitus-, ruokailu- ja sijaiskuluista. Peruuttamatta jääneistä ilmoittautumisista tai ilman pätevää syytä tehdyistä peruutuksista veloitamme 50 euroa.

Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 15.10.2020 mennessä tästä: https://bit.ly/verkko-opettajanpolku.

Kouluttajat:
Yhteiskehittämisprosessia fasilitoi Educraftor, joka toteuttaa eripituisia valmennusohjelmia ja toimii aktiivisena koulutusalan kehittäjänä.

Juhani Koivuviita on aiemmin toiminut mm. verkko-opettajana, yksityiskoulun rehtorina ja kansallisen tason ohjelmapäällikkönä. Educraftorissa hän toimii tiimivalmentajana ja vastaa yrityksen valmennusohjelmien suunnittelusta ja toteutuksesta.

Peter Fagerström on aiemmin kehittänyt yliopiston verkkopedagogiikkaa, toiminut teknisenä tukena ja apuopettajana ja rakentanut verkkokursseja. Hän on toiminut myös peruskoulun opettajana ja koulunjohtajana. Peter on Educraftorin perustaja ja mukana mm. Edtech Finlandin ja N8-verkoston toiminnassa sekä tukemassa Teach Millions -hanketta.

Verkkokoulutus keväällä 2021

Verkko-opettajan oppimispolku -verkkokurssi auttaa opettajia näkemään digitaalisten ympäristöjen kapasiteetin osana opetusta ja kehittämään osaamistaan toimia niissä pedagogisesti mielekkäästi.
Kurssilla suoritetaan seuraavat osaamismerkit:

1. Digitaalisen, pedagogisesti mielekkään opetussisällön rakentamisesta
2. Sitouttavasta ja motivoivasta verkkopedagogiikasta.

Osaamismerkkisuoritukseen valmentaudutaan verkkoresurssien avulla. Ne muodostavat oppimispolun, jossa voi edetä omassa tahdissa ja omien koulutustarpeiden mukaisesti. Osaaminen tunnistetaan/tunnustetaan osaamismerkein. Kouluttajat ottavat vastaan merkkisuoritukset.

Hinta: Verkkokoulutus on maksuton.
Ilmoittautuminen: avautuu joulukuussa 2020