Viestintätaidot ja sosiaalinen media kansalaisopistojen toiminnassa (2017)

 Viestintätaidot ja sosiaalinen media kansalaisopistojen toiminnassa (2017)

Vapaan sivistystyön kollegat jakoivat koulutuksessa kokemuksiaan arkiviestinnästä.

Viestintä kuuluu olennaisena vapaan sivistystyön ammattilaisen työhön. KVS vastasi aikuiskouluttajien viestintäosaamisen tarpeeseen järjestämällä syksyllä 2017 ”Viestintätaidot haltuun opistoarjessa” -koulutuksen yhdessä Ahjolan kansalaisopiston kanssa. Koulutus antoi välineitä ymmärtää viestintää yhteiskunnassa ja omaa työtä viestijänä. Osallistujat tutustuivat eri viestintäkanaviin ja viestinnän prosesseihin.

Koulutus sisälsi kaksi lähipäivää ja palautetyöskentelyä verkossa. Se tavoitti viitisenkymmentä osallistujaa Pirkanmaalta ja muualta Suomesta. Hankkeessa pilotoitiin lisäksi sosiaalisen median opetuskokonaisuus vapaan sivistystyön oppilaitoksille.