WIDHT – Aikuiskoulutus maahanmuuttajanaisten tukena 2018–2021

 WIDHT – Aikuiskoulutus maahanmuuttajanaisten tukena 2018–2021

Maahanmuuttajanaisten osallistaminen aikuiskoulutukseen on usein ongelmallista.

WIDHThankkeen tavoitteena on selvittää diasporassa elävien naisten kohtaamia haasteita kohdemaan kulttuuriin integroitumisessa. Hankkeessa tuotetaan metodologinen työkalupakki, jota aikuiskouluttajat voivat hyödyntää maahanmuuttajanaisten ohjaamisessa formaalin ja non-formaalin koulutuksen pariin Hankkeeseen osallistuvia kannustetaan myös toimimaan aktiivisina suunnannäyttäjinä yhteisöissään. Projektin koordinaattorina toimii italialainen CReA Onlus 

WIDHThankkeessa kehitettävä metodologinen työkalupakki on aikuisten maahanmuuttajien koulutuksessa käytettävä opetustuntisarja. Siinä keskitytään toiminnallisten tehtävien kautta käsittelemään kohdemaan yhteiskunnassa toimimisen, aktiivisen kansalaisuuden ja arkisivistyksen ymmärtämisen kannalta tärkei kysymyksiä  

Työkalupakista löytyy toiminnallisia vaihtoehtoja erilaisista koulutustaustoista tuleville ja kieliä eri tasoisesti hallitseville osallistujille.  

Maahanmuuttajien kanssa työskenteleville opettajille ja kouluttajille järjestetään koulutuksia työkalupakin käytöstä vuonna 2020Covid-19 pandemian vuoksi hankkeen koulutukset toteutetaan verkossa.  

Lisätietoa WIDHT-hankkeesta

Hankkeen englanninkieliset verkkosivut: WIDHT project page EAEA 

Elämäntaitoja ja osaamista maahanmuuttajanaisille – pienin askelin (25.11.2021)

 

Yhteisrahoitettu Euroopan unionin Erasmus+ -ohjelmasta. Suomessa Erasmus+ -ohjelman hallinnoinnista ja toimeenpanosta vastaa Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Opetushallituksessa. Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiseen ei tarkoita sitä, että sisältö, joka kuvastaa pelkästään tekijöiden näkemyksiä, saa kannatusta, eikä komissiota voida saattaa vastuuseen niiden sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.