Sivistyksestä pitää puhua sivistyksen sanoilla – Aikuiskasvatuksen tutkijat syventävät keskustelua

 Sivistyksestä pitää puhua sivistyksen sanoilla – Aikuiskasvatuksen tutkijat syventävät keskustelua Sivistyksen tilat -teemaryhmä tuo tutkijat yhteen.

Sivistystä huudetaan apuun, kun on ratkottava ilmastonmuutoksen tai polarisaation kaltaisia globaaleja ongelmia. Mistä se kertoo?

Kestävä tulevaisuus vaatii meitä muuttamaan toimintaamme, eikä siihen riitä yksin koulutus vaan tarvitaan syvempää ymmärrystä ihmisyydestä ja maailmasta, sivistystä.

Nina Hjelt
Nina Hjelt

”Kysymys on yhteisen, jaetun arvopohjan rakentamisesta, millaista on hyvä elämä ja yhteiskunta, mikä meille on todella tärkeää”, sanoo Kvs-säätiön asiantuntija Nina Hjelt.

Hän johdattelee keskustelua sivistyksestä Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivien Sivistyksen tilat -teemaryhmässä. Työparina on puheenjohtaja Severi Hämäri Kriittisestä korkeakoulusta.

Tutkimuspäivät pidetään 10.–11. helmikuuta Tampereen yliopistolla. Pandemian takia tapahtuma on kokonaan verkossa

Yhä moniäänisempää keskustelua

Teemaryhmässä keskustelu nojaa aikuiskasvatustieteeseen. Sille on luontaista tieteen rajat ylittävä ote.

”Tutkimustiedon pohjalta on mahdollista etsiä ja tunnistaa tapoja, joilla tuotetaan ja jaetaan yhdessä oppimista ja sivistystä”, Hjelt perustelee.

Sivistys elää ajassaan ja tilassaan. Kukin sukupolvi ja kulttuuri toisensa jälkeen luo siitä oman käsityksensä. Nina Hjeltin mukaan sivistyskeskustelussa ei kuitenkaan kuulu kaikkien ääni, vaan tarvitaan yhä moniäänisempää ja mukaan ottavampaa keskustelua.

Bildung nousee marginaalista

”Huoli kansalaisten medialukutaidosta, yhteiskunnallisesta osallistumisesta, ekososiaalisesta sivistyksestä tai tasa-arvosta ovat nekin sivistyskeskustelun ilmentymiä”, professori Jyri Manninen sanoo.

Jyri Manninen

Hän on yksi tutkimuspäivien esiseminaarin vetäjiä. Englanninkielinen Bildung-gospel tuo eurooppalaisen näkökulman keskustelua. Sivistykseen viittaava termi kuuluu saksankieliseen traditioon.

Bildung on alkanut levitä aikuiskoulutuksessa yhdenlaisena viheliäisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisumallina, vaikka se on ollut erityisesti eurooppalaisessa koulutuspolitiikassa näkymätön ja myös suomalaisessa koulutuspolitiikassa marginaalissa vuosikymmenien ajan. Mikä on uuden Bildung-ajattelun ydin ja miten se liittyy pohjoismaiseen folkbildning-ajatteluun?”, kysyy professori emerita Anja Heikkinen, esiseminaarin pääsuunnittelija.

Näin pääset mukaan

Sivistyksen tilat -teemaryhmä torstaina 10. helmikuuta kello 12.30–15.45. Sen järjestävät Kvs-säätiön kustantama Aikuiskasvatus-tiedelehti ja valmisteilla oleva Sivistystila-tiedekeskus. Osallistuminen edellyttää ilmoittautumista tutkimuspäiville.

  • Ilmoittaudu tutkimuspäiville tästä.
  • Lataa teemaryhmien abstraktit tästä.
  • Tutustu teemaryhmiin tästä.
  • Kysy lisää: Terhi Kouvo, terhi.kouvo@kvs.fi

Bildung-esiseminaari keskiviikkona 9. helmikuuta kello 13–17.  Sen järjestää Sivistystyön vapaus ja vastuu -verkosto. Tilaisuus on maksuton mutta edellyttää ilmoittautumista esiseminaarin sivun linkistä viimeistään perjantaina 28. tammikuuta.

  • Tutustu esiseminaarin ohjelmaan tästä.