Sivistyspalkinto 2002

Kansanvalistusseuran palkinto 2002 Pirkko Marjavaaralle

Heinolan kansalaisopiston rehtori ja Päijät-Hämeen verkko-opiston projektipäällikkö Pirkko Marjavaara (synt. 1943) on saanut Kansanvalistusseuran vuoden 2002 palkinnon.

Rehtori Pirkko Marjavaara saa tunnustuksensa pitkäaikaisesta, tuloksellisesta ja innovoivasta toiminnastaan vapaan sivistystyön ja aikuiskasvatuksen opetus-, johto- ja kehittämistehtävissä. Hän on pitkän, vuonna 1972 alkaneen työuransa ajan edustanut kansalaisopistoliikkeen perinteisiä tavoitteita ja arvoja, mutta suuntautunut samalla rohkeasti yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksen myötä uudenlaisiin työtapoihin ja sisältöihin.

Uusin tällainen on Päijät-Hämeen alueella organisoitu Verkko-opisto Sytty, jossa on mukana kahdeksan Päijät-Hämeen kansalaisopistoa, kaksi kansanopistoa ja kesäyliopisto. Verkko-opistoon liittyy kolmellatoista paikkakunnalla toimivat
nettikioskit tai -tuvat, joissa ihmisiä autetaan sähköpostin ja internetin käytössä.

Verkko-opiston kokemuksia tarvitaan kipeästi nimenomaan väestöään menettävien maaseutualueiden kansalaisopistotoiminnan ja aikuiskasvatuspalvelujen turvaamiseksi tulevaisuudessa, palkinnon perusteluissa todetaan.

Rehtori Pirkko Marjavaara näkee aikuiskasvatuksen tehtäväksi tehdä ihmiselle mahdolliseksi kasvaa itsensä kokoiseksi. Vapaalta sivistystyöltä se edellyttää ennakkoluulotonta yhteistyötä, kykyä yhteistyöhön oman kotikunnan kanssa ja alueen ihmisten elinolosuhteet huomioonottavaa toiminnan omaleimaisuutta.

Kansalaisopiston tulee olla mukana oman kunnan kehityksessä ja kehittämisessä. Niin ikään tietoyhteiskunnan rakentamiseen on vapaan sivistystyön tultava mukaan, jotta tietoyhteiskunnasta tulisi tasavertaisten ihmisten yhteiskunta, hän sanoo.

Ennen siirtymistään Heinolaan vuonna 1987 Marjavaara teki 16 vuoden työrupeaman Pohjois-Savossa Kiuruveden kansalaisopiston rehtorina. Sivistys- ja kasvatusajattelussaan hän tunnistaa oppi-isäkseen Urpo Harvan.

Kansanvalistusseuran palkinto on sääntöjen mukaan uniikkia suomalaista nykytaidetta. Tällä kertaa se on taiteilija Panu Patomäen keramiikkaveistos Ajatuksissaan (2002)