Sivistyksen peloton puolustaja

Kansanvalistusseura (KVS) sr. on arkisivistyksen ajatuspaja. Säätiön tarkoituksena on sivistystyön ja aikuiskasvatuksen edistäminen.

Arkisivistys on yhdessä oppimista, jotta voimme pitää huolta ympäristöstä ja toisistamme.

KVS perustettiin vuonna 1874, ja se on maan vanhin sivistyssäätiö. Kautta aikojen olemme olleet rohkeita sivistystyön kehittäjiä myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Toimimme vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen asiantuntijayhteisönä. Kehitämme elinikäisen oppimisen ratkaisuja yhdessä kumppaneidemme kanssa ja viestimme vuorovaikutteisesti tietoon perustuen ja helposti lähestyttävästi.

Ydinosaamistamme ovat oppiminen, innovaatiot ja vaikuttaminen. Nojaamme työssämme tutkimukseen ja uusimpaan tietoon.

Julkaisemme kolmea, kaikille avointa oppimisen mediaa: Aikuiskasvatus-tiedelehteä, Aina-verkkomediaa ja englanninkielistä aikuiskoulutuksen mediaa Elm Magazinea.

Lisäksi vastaamme Etelä-Helsingin kansalaisopiston ja ulkosuomalaisten lasten Etäkoulu Kulkurin toiminnasta sekä Euroopan aikuiskoulutusjärjestön EAEA:n (European Association for the Education of Adults) viestinnästä.

Kehitämme jatkuvasti käytännönläheisiä innovaatioita hankkeissamme Suomessa ja maailmalla.

Visiomme

Visiomme on yhteiskunta, jonka perusta on arkisivistys.

Arvomme

Rakennamme yhteisöllisyyttä
Luomme vuoropuhelun mahdollisuuksia.

Työskentelemme vastuullisesti
Toimimme avoimesti ja kunnioitamme toisia ja luontoa.

Toimimme yhdenvertaisuuden puolesta
Edistämme oppimisen tasa-arvoa.

Ajattelemme uudelleen
Kyseenalaistamme käytäntöjä ja luomme uusia ratkaisuja.

 

Toimintamme painopisteet

Kaupungistumisen vaikutus oppimiseen

Kehitämme elinikäisen oppimisen menetelmiä maailmanlaajuisten ilmiöiden, kuten kaupungistumisen näkökulmasta.

Työskentelemme lähellä oppijoiden arkea ja kuulemme heidän tarpeitaan. Luomme vuoropuhelun mahdollisuuksia esimerkiksi julkaisuissamme suomeksi ja englanniksi.

Lue lisää medioistamme.

Ekososiaalinen osaaminen ja – tietoisuus

Haemme uudenlaisia ratkaisuja kestävän elämäntavan ylläpitämiseen ja kutsumme yksilöitä ja yhteisöjä mukaan toimintaamme.

Olemme sitoutuneet edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssämme ja toiminnassamme konkreettisin teoin YK:n kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen mukaisesti.

Lue lisää kestävän kehityksen toimenpidesitoumuksestamme.

Oppiminen ja elämäntaidot

Olemme kiinnostuneita ihmisten elämäntaidoista läpi elämän ja haluamme luoda eri toimijoiden välille vuoropuhelua.

Julkaisemme kolmea maksutonta, kaikille avointa oppimisen mediaa suomeksi ja englanniksi. Etäkoulu Kulkurissamme opiskelee vuosittain lähes 400 perusopetusikäistä lasta maailmalla.

Projekteissamme syntyy uusia oppimisen malleja esimerkiksi digitaalisuuden, elinikäisen oppimisen ja elämäntaitojen kentillä. tehtävänä on edistää vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen kehittämistä ja innovaatioita Kansanvalistusseuran strategian mukaisesti sekä tukea eri toimintoja projektityön tekemisessä ja kehittämisessä.

Lue lisää projekteistamme.

Osallisuus ja kohtaamiset

Haluamme vahvistaa ihmisten osallisuutta ja luoda uudenlaisia mahdollisuuksia sekä kasvokkain että virtuaaliseen kohtaamiseen. Näin edistämme arjen hyvinvointia.

Kumppaneitamme ovat vapaan sivistystyön toimijat, elinikäisen oppimisen tutkijat ja kehittäjät sekä ajatushautomot, säätiöt ja asiantuntijaverkostot. Työskentelemme tiiviisti median sekä innovaatioyritysten ja -kehittäjien kanssa.

Onko sinulla yhteistyöehdotus?

Ota yhteyttä: info(a)kvs.fi.

Takaisin