Souli: Aivot rakastavat oppimista läpi elämän

Pidempiä työuria, lisää oppimista. Näin kannustetaan niin työelämässä olevia kuin eläkepäiviään viettäviä.

Aikuisiällä opiskelun hyvä puoli on se, että se pitää aivot vireinä. Tutkimuksesta tiedetään, että aivojumppa jopa pidentää ikää.

Monet opiskelutaidotkin kehittyvät vasta aikuisuudessa, muistuttaa yliopistopedagogi Saara Repo oppimisen verkkomediassa Soulissa.

– Ajattelun korkeimpana muotona voi pitää kykyä arvioida keskenään ristiriitaisia tietoja tai monimutkaisia ongelmia. Joidenkin tutkijoiden mukaan tällaisen ajattelun kyky on huipussaan juuri keski-iässä.

Vihdoinkin opintielle

Mikä sitten innostaa ikääntyvää opiskelemaan? Ainakin halu korvata nuoruuden menetetyt opiskelumahdollisuudet, huomasi sosiologi Reetta Muhonen tutkiessaan viime sotien välissä syntyneiden opinpolkuja väitöstyössään.

Seniorit perustelevat opintojaan myös käytännön seikoilla.

– Tietoteknologian kehityksen nopea vauhti pakottaa, ei haluta pudota kelkasta. Pyrkimyksenä on toimia yhteiskunnan täysivaltaisina jäseninä ja jakaa asioita esimerkiksi lastenlasten kanssa, Muhonen sanoo.

Irti ikänormeista

Ikääntyneiden musiikkikasvatukseen perehtynyt Tuulikki Laes taas muistuttaa, että opiskelu säteilee hyvinvointina. Hän on tutkinut Riskiryhmä-rockbändiä, jonka kaikki jäsenet ovat yli seitsemänkymppisiä.

− Kun he huomaavat edistyvänsä, saavat uusia kokemuksia ja pääsevät uusiin yhteisöihin ja toimintaan, se näkyy elämässä muutenkin. He voivat irtautua kaikista turhista ikää koskevista kulttuurisidonnaisuuksista ja normeista.

Taustoita tietosi ikäoppimisesta Soulin jutuilla:

Souli on maksuton verkkomedia sille, jota kiinnostaa oppiminen työnä tai harrastuksena.

Seuraa mediaa

Lisätiedot: päätoimittaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski, pirkko.ruuskanen-parrukoski@kvs.fi, 050 563 4671