Skip to Content

En modig försvarare av bildning

Folkupplysningssällskapet sr. (Kvs-stiftelsen) är en obunden bildningsstiftelse som fokuserar på vardagsbildning.

Vardagsbildning är att lära tillsammans för att kunna ta hand om omgivningen och varandra.

Som modig förkämpe för bildning främjar vi bildningsarbete och vuxenutbildning och livslångt lärande.

Kvs-stiftelsen grundades år 1874 och är vårt lands äldsta bildningsstiftelse. Vi firar vår 150 år långa resa genom att samordna det av utbildnings- och kulturministeriet utlysta nationella Temaåret för bildning 2024.

Läs mer

Sivistyksen pelottomat -bloggen öppnar nya perspektiv

Vår blogg och annat aktuellt innehåll (på finska)
image description

Upptäck våra kommande evenemang!

På våra evenemang får man träffas och lära, ifrågasätta och bedöma

Läs mer (på finska)

Bildningshörna – vidga ditt perspektiv

Bildningshörnans (Sivistyskulma) evenemang är till för alla bildningens vänner.

På Bildningshörnans evenemang får man träffas och lära, ifrågasätta och bedöma. Vi närmar oss olika ämnen med mod och nyfikenhet. Ibland ruskar vi om saker och ting ordentligt ― ibland vänder vi blicken mot viktiga vändpunkter i Finlands bildningshistoria.

Läs mer
Back to top