Skip to Content

En modig försvarare av bildning

Folkupplysningssällskapet sr (Kvs-stiftelsen) är en obunden bildningsstiftelse som fokuserar på vardagsbildning. Vi främjar bildningsarbete, livslångt lärande och vuxenutbildning. Vardagsbildning är att lära tillsammans för att kunna ta hand om omgivningen och varandra. 

Kvs-stiftelsen grundades 1874 och är landets äldsta obundna bildningsstiftelse. Vi har alltid modigt utvecklat bildningsarbetet och numera arbetar vi även internationellt. 

Vi fungerar som sakkunnig inom fritt bildningsarbete och livslångt lärande samt deltar i utveckling och intressebevakning av fritt bildningsarbete. 

Vi utvecklar lösningar för livslångt lärande tillsammans med våra partner och kommunicerar interaktivt och tillgängligt utgående från forskning. 

Kommunikation och påverkansarbete 

Vi ger ut två inlärningsmedier som är öppna för alla: Vetenskapstidningen Aikuiskasvatus på finska och vuxenutbildningstidningen ELM Magazine på engelska. Vi publicerar regelbundet inlägg på Sivistyksen pelottomat-bloggen (på finska), där man diskuterar tankar om vardagen och bildningen, analytiskt och med attityd. .

Dessutom ansvarar Folkupplysningssällskapet för den europeiska organisationen för vuxenutbildning EAEA:s (European Association for the Education of Adults) kommunikation.

Våra partner är aktörer inom fritt bildningsarbete, forskare och utvecklare av livslångt lärande samt tankesmedjor, stiftelser och expertnätverk. Vi har ett nära samarbete med medierna samt innovationsföretag och -utvecklare. 

Verksamhetens tyngdpunkter

Platsdiversitet

  • Utveckling av riksomfattande verksamhet (nya partner) 
  • Tjänsternas digitala tillgänglighet 
  • Främjande av lärande gemenskaper (bl.a. startat Unesco Learning Cities-samarbetet) 
Projekt och partnerskap

Global aktör

  • Främjande av mediekompetens och livslångt lärande 
  • Möjligheter till inlärning i undantagsförhållanden (särskilt distansutbildningsmodellen) 
  • UNESCO:s Confintea VII 2022 
  • EU:s New European Agenda for the Adult Education 2022–2030 
Internationell verksamhet

Ekosocial

  • Åtagande för hållbar utveckling 
  • OKKA-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling 
  • Planering, genomföring och inledning av kretsloppskvarteret för livslångt lärande på Busholmen 
Kvs-stiftelsens åtagande för hållbar utveckling (på finska)

Vår vision är ett samhälle som grundar sig på vardagsbildning.

Gemenskap: Vi skapar möjligheter för dialoger och att lära sig tillsammans. 

Ansvar: Vi arbetar öppet och respekterar andra samt naturen. 

Kunskapstörst: Vi ifrågasätter praxis och skapar nya lösningar. 

image description

Folkupplysningssällskapet delar varje år ut pris för bildningsarbete.

Bildningspriset ges till en aktuell person, grupp eller gärning, som främjar bildningen i det finländska samhället. 

År 2022 fick Parkgatan 4 samt Anne Herlin och Minttu Jaakkola pris för sitt arbete som försvarare av bildning och vetenskap. Läs mer om dem och övriga pristagare (på finska). 

Bildningspris

Folkupplysningssällskapet har en lång och brokig historia

Visste du att KVS introducerade sångfester i Finland på 1880-talet? Festerna ansågs till en början vara alldeles för lantliga och stökiga. Läs mer om hur festerna växte till enorma tillställningar, vars arv vi numera får njuta av på musikfestivaler.  

Se även vem som i tiderna var Finlands rikaste man och som testamenterade sina tillgångar till folkbildning och dog i oroligheterna år 1917. Senare har Kvs-stiftelsen medverkat i grundandet av Rundradion, och äger fortfarande sex aktier. Korrespondensstudierna under fortsättningskriget är däremot en av de mer säregna påfunden i stiftelsens historia. 

Läs om Kvs-stiftelsens fascinerande historia. 

Stiftelsens historia
Back to top