Skip to Content

Internationell verksamhet

Kvs-stiftelsen fungerar inte enbart i Finland utan även utomlands som sakkunnig inom fritt bildningsarbete och livslångt lärande. Genom sina internationella nätverk, Etäkoulu Kulkuri och olika projekt främjar stiftelsen samarbetet och lärandet över gränserna.

Distansutbildningarna utvecklar utbildningen tillsammans 

Kvs-stiftelsen har haft internationell verksamhet redan i tiotals år. Stiftelsen är till exempel med i flera nätverk som överskrider nationsgränserna, såsom ICONS-gemenskapen. 

ICONS är ett virtuellt, internationellt nätverk, som främjar till exempel utbildningens inklusion samt möjligheterna till livslångt lärande. ICONS sammanställer distansutbildningar som ger grundläggande utbildning och som ofta är de enda i sitt slag i sitt land. Gemenskapen består av distansutbildningarnas representanter och sakkunniga inom nätbaserad undervisning från hela världen. 

Kvs-stiftelsen upprätthåller Etäkoulu Kulkuri, som ger grundläggande utbildning på nätet för finländska barn som bor utomlands. Kulkuri har årligen cirka 500 elever från hela världen. Kulkuris direktör Tuija Tammelander utsågs till ICONS-nätverkets ordförande för år 2023. 

Perspektiv på Europas vuxenutbildning 

 

Kvs-stiftelsen har en synlig plats i internationella nätverk även som europeiska vuxenutbildningsorganisationen EAEA:s kommunikations- och projaktpartner. 

EAEA är en europeisk vuxenutbildningsorganisation, som är intressebevakare för icke-formell vuxenutbildning och livslångt lärande i Europa. 

EAEA:s uppgift är att påverka EU:s beslutsfattande och utveckla vuxenutbildningens samarbete i olika länder. Organisationen representerar via nästan 120 medlemsorganisationer närmare 60 miljoner vuxenstuderande i cirka 40 länder. 

Kvs-stiftelsen är EAEA:s kommunikations- och projektpartner, och samordnar flera av EAEA:s kommunikationsuppgifter från Helsingfors. Kvs-stiftelsen har också medverkat i flera av EAEA:s Erasmus+-projekt, vilket har utökat stiftelsens internationella nätverk. 

 

Vi ger även ut vuxenutbildningstidskriften ELM Magazine på engelska. Den är en kostnadsfri webbtidskrift om livslångt lärande och vuxenutbildning. ELM Magazine är journalistisk media med ett europeiskt perspektiv och ett nätverk av korrespondenter som täcker hela kontinenten. Tidskriftens redaktion ligger i Helsingfors. 

ELM Magazines läsare är fackmän inom vuxenutbildningen i Europa och övriga världen. Läsekretsen består av utbildare, aktörer, förespråkare, beslutsfattare och forskare inom vuxenutbildningen. 

Kompetensen kommer och går 

Europeiska unionens Erasmus+-program stödjer överföringen av kompetens över landsgränserna i Europa. Kvs-stiftelsen har särskilt efter coronan påskyndat mobilitetsverksamheten österut och västerut. 

Särskilt har man utnyttjat job shadowing-möjligheten. Då får den lärande komma och följa utländska kollegers arbete och även dela med sig av sina egna erfarenheter. 

Stiftelsen har genom Erasmus fått besök från bland annat det spanska medborgarinstitutet Cepa Campos del Zancara. Från Bursa i Turkiet kom en grupp konstlärare på en två veckor lång studiekurs till Finland för att följa hantverksundervisning för vuxna. Programmet bestod bland annat av oljemålning, metallgrafik och formgivning av textilmönster. 

Från Kvs-stiftelsen har man däremot besökt till exempel europeiska vuxenutbildningsorganisationen EAEA och bekantat sig med musikutbildning för vuxna i Oslo. 

Back to top