Skip to Content

Temaåret för bildning 2024

Ett år av evenemang öppet för alla

Undervisnings- och kulturministeriet har utlyst år 2024 till det nationella Temaåret för bildning. Målet är att i samverkan förverkliga ett engagerande evenemangsår under vilket bildningen (sivistys) och dess betydelse tas till nutiden och människors vardag.

Inspirationskällan för Temaåret för bildning är det 150-årsjubileum som Finlands äldsta stiftelse för bildningsarbete och livslångt lärande, Kvs Stiftelse (Folkupplysningssällskapet sr), firar 2024. Stiftelsen också koordinerar temaåret.

Det praktiska genomförandet samordnas av kommittén för Temaåret för bildning, med ett stort antal medlemmar som företräder olika samhällssektorer. Ordförande för kommittén är europarlamentariker Sirpa Pietikäinen. Undervisnings- och kulturministeriets representant i kommittén är kanslichef Anita Lehikoinen.

Olika aktörer, sammanslutningar och nätverk har möjlighet att delta i evenemangskalendern för Temaåret för bildning 2024 med sina egna evenemang. Läs mer och kom med: sivistys.fi

Temaårets evenemang kan följas på sociala medier med hashtaggarna #sivistys2024 #bildning2024

Back to top