Skip to Content

Livslångt lärande stärker civilsamhället

Ett av stiftelsens ändamål är att främja livslångt lärande. Visste du att UNESCO har utsett livslångt lärande till en grundläggande mänsklig rättighet?

Vi är en ledande expertorganisation för fritt bildningsarbete, livslångt lärande och vuxenutbildning.  Vi utvecklar lösningar för livslångt lärande tillsammans med våra partner. Vi främjar lärande som fortsätter under hela livet och vi vill skapa en dialog mellan olika aktörer.

Vi upprätthåller verksamheten på medborgarinstitutet Etelä-Helsingin kansalaisopisto samt Etäkoulu Kulkuri och Nomadskolan för finländska barn som bor i utlandet. Båda läroanstalterna, precis som Kvs-stiftelsen, har beviljats OKKA-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling. Med vår tredubbla certifiering går vi tillsammans mot en hållbar framtid! 

Läs om Etelä-Helsingin kansalaisopisto Etko Läs om Etäkoulu Kulkuri – Nomadskolan

Vi arbetar för fritt bildningsarbete, livslångt lärande och vuxenutbildning

Läs om vårt påverkansarbete

Vi främjar livslångt lärande och vi vill skapa en dialog mellan olika aktörer. Vårt arbete har en nära koppling till de lärande och vi lyssnar till deras behov. Vi skapar möjligheter till en dialog till exempel i våra publikationer på finska och engelska. 

Våra projekt skapar nya inlärningsmodeller bland annat inom digitalisering, livslångt lärande samt livskunskaper och grundläggande färdigheter. 

Medborgarinstitutet Etelä-Helsingin kansalaisopisto

Etelä-Helsingin kansalaisopisto Etko är ett öppet stadsinstitut som erbjuder studie- och hobbykurser i hjärtat av Södra Helsingfors. Institutet arrangerar årligen över 250 kurser med cirka 3 000 deltagare. 

Undervisning ordnas i huvudsak på Stora Robertsgatan, Skepparegatan och Rödbergsgatan med erfarna vuxenutbildare. 

Etelä-Helsingin kansalaisopisto har beviljats OKKA-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling. 

Etelä-Helsingin kansalaisopisto

Etäkoulu Kulkuri

Etäkoulu Kulkuri har årligen över finländska 400 grundskolelever som bor utomlands. Barn i grundskoleåldern kan studera alla grundskoleämnen på sitt modersmål i Kulkuri och vid behov även få ett avgångsbetyg. 

Kulkuri har också Nomadskolan för finlandssvenska barn, där barnen kan studera svenska som modersmål och finska som andra inhemska språk. Skolans verksamhet drivs av Kvs-stiftelsen och Raseborgs stad. Kulkuri har som den första distansutbildningen i Finland beviljats OKKA-stiftelsens certifikat för hållbar utveckling. 

Etäkoulu Kulkuri - Nomadskolan

Sivistyksen pelottomat-bloggens nyaste inlägg (på finska)

Läs vår blogg och annat aktuellt innehåll

Ta kontakt

Etkos och Kulkuriskolans kontaktpersoner hjälper dig med frågor som gäller studier och studerande. Mia Talikka är rektor för Etelä-Helsingin kansalaisopisto och Tuija Tammelander är direktör för distansskolan Kulkuri.

Back to top