Tutkimuseettisen neuvottelukunnan eettiset ohjeet kuuluvat myös Kvs:n periaatteisiin

Lue lisää

Kvs mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa 2021

Lue lisää

Sairaalan turvallisuuskulttuuri perustuu jatkuvaan oppimiseen – Tutkijoiden mukaan kriisi mahdollistaa kehittämisen

Lue lisää

Vuoden tiedeartikkeli valaisee ammattiyhdistysliikkeen katvealuetta – Työelämätutkija kuvaa oppimista luottamustehtävissä naisvaltaisella palvelualalla

Lue lisää

Intersektionaalinen pedagogiikka kuuluu liikuntaohjaajan ammattitaitoon – yhdenvertaisuus on kaiken perusta

Lue lisää

Ideaalikansalainen on tutkijoiden mukaan kilpailukykyinen, ja se ruokkii työuupumusta

Lue lisää